Cấu trúc Used to/ Be used to/ Get used to trong tiếng Anh

Cấu trúc Used to/ Be used to/ Get used to trong tiếng Anh

Cấu trúc tiếng Anh không phức tạp nhưng lại rất dễ nhầm lẫn. Cụ thể Be used to/ Used to/ Get used to có cấu trúc ngữ pháp gần giống nhau nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Bài viết

Cấu Trúc Wish: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập đáp án

Cấu Trúc Wish: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập đáp án

“Wish” là động từ thường được sử dụng trong câu để bày tỏ ước muốn. Cấu trúc Wish là một trong những điểm ngữ pháp được sử dụng khá nhiều trong các bài tập cũng như giao tiếp. Ngoài Wish ra,