Ngữ pháp bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 PDF đầy đủ đáp án

Giang Lê Giang Lê
06.11.2022

Trong tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi nhằm để nghi vấn về một sự việc nào đó nhưng có một loại ngữ pháp gọi là câu hỏi đuôi. Liệu bạn đã biết về cấu trúc này? Vì vậy hôm nay IELTS Cấp tốc giới thiệu bạn bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 nhé!

Câu hỏi đuôi là gì? (Tag question)

Câu có chứa câu hỏi đuôi thường có 2 phần, được tách nhau bởi dấu phẩy.

Trước dấu phẩy là một mệnh đề hoàn chỉnh (mệnh đề chính). Còn sau dấu phẩy là một câu hỏi được gọi là câu hỏi đuôi.

Thường câu hỏi đuôi được dùng để xác nhận lại mệnh đề được đề cập trước dấu phẩy.

Ví dụ:

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

She is pretty, isn’t she? (Cô ta xinh nhỉ?)

He isn’t a teacher, is he? (Anh ta không phải là giáo viên đấy chứ?)

Mệnh đề chính có thể ở thể khẳng định và phủ định từ đó xác định được thể của câu hỏi đuôi.

Công thức và cách dùng câu hỏi đuôi

Nhìn chung, bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 có cấu trúc cơ bản dễ nhớ là câu hỏi đuôi sẽ ngược thể với mệnh đề chính. Cụ thể:

Mệnh đề chính(main clause)Phần hỏi đuôi(question tag)?
Khẳng định,Phủ định?
Phủ định,Khẳng định?

Lưu ý: Câu hỏi đuôi ở thể phủ định LUÔN LUÔN viết tắt

Ví dụ:

  • She is not really tall, is she? (Cô ấy không cao lắm nhỉ?)
  • He loves her a lot, doesn’t he? (Anh ấy yêu cô ấy lắm phải không?)

Ta có thể thấy mệnh đề chính ở thì nào thì phần hỏi đuôi mượn trợ động từ ở thì đó. Dưới đây là cấu trúc trong bài tập câu hỏi đuôi lớp 7

ThìCấu trúc
Hiện tại đơnMain clause, is/ am/are (+not) + S?
They aren’t teachers, are they? (Họ không phải là giáo viên đúng không?)
Main clause, do/ does (+n’t) + S?
He goes to school, doesn’t he? (Anh ấy đi học rồi nhỉ?)
Hiện tại tiếp diễnMain clause, is/ am/are (+not) + S?
He is playing the drum in his room, isn’t he? (Anh ấy đang chơi trống trong phòng à?)
Hiện tại hoàn thànhMain clause, has/ have (+n’t) + S?
The cat hasn’t come back home yet, has it? (Con mèo vẫn chưa chạy về nhà à?)
Quá khứ đơnMain clause, was/ were (+not) + S?
She was a teacher in your school, wasn’t she?(Cô ấy từng là giáo viên trường bạn à?)
Main clause, did (+n’t) + S?
Mark didn’t remember doing homework, did he?(Mark không nhớ làm bài tập về nhà đúng không?)
Thì tương lai/ Modal VerbClause, will/ can/ should (+ not) + S?
You will come to her birthday party, won’t you? (Cậu sẽ đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy phải không?)
Lam shouldn’t meet her, should he? (Lâm không nên gặp cô ta, phải không?)

Xem thêm

Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn lớp 7 có đáp án

Bài tập Thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án, dễ dàng ôn luyện

Các trường hợp ngoại lệ

Trong tiếng Anh, ngữ pháp về câu hỏi đuôi sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà bạn cần phải ghi nhớ và lưu ý:

1/ Câu dùng I AM, câu hỏi đuôi phải là AREN’T I, câu dùng I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.

Ví dụ:

I am his translator, aren’t I? (Tôi là biên dịch viên của ông ấy mà nhỉ?)

I am not sick anymore, am I? (Mình không còn ốm phải không?)

2/ Câu dùng LET’S thì câu hỏi đuôi là SHALL WE?

Ví dụ:

 Let’s go fishing, shall we? 

(Chúng ta đi câu cá nhé?)

3/ Câu có chủ ngữ là các đại từ bất định như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì câu hỏi đuôi sẽ dùng chủ ngữ là THEY.

Ví dụ:

Everyone here speaks English, don’t they? (Mọi người ở đây đều nói tiếng Anh phải không?)

Someone isn’t there, are they? (Không ai ở đằng đó nhỉ?)

4/ Câu có chủ ngữ là NOTHING, NO ONE, NOBODY: khi này dù mệnh đề chính là khẳng định thì câu hỏi đuôi vẫn là khẳng định vì những chủ ngữ trên mang nghĩa phủ định.

Với NO ONE, NOBODY thì phần hỏi đuôi sẽ là THEY. Còn với NOTHING thì phần hỏi đuôi sẽ là IT.

Ví dụ: 

Nothing is really special, is it? 

(Chẳng có gì thật đặc biệt cả, phải không?)

5/ Câu chứa các trạng từ phủ định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,…: vì mang nghĩa phủ định nên câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định dù mệnh đề chính khẳng định.

Ví dụ:

She hardly eats vegetables, does she? 

(Cô ta không ăn miếng rau nào đúng không?)

6/ Với những câu cầu khiến thì ta dùng WILL YOU

Ví dụ:

Take this, will you? (Bạn sẽ nhận cái này chứ)

30 câu bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 kèm đáp án

Add tag questions to the following.

1. Ms Nhu enjoys watching TV after dinner, …………?

2. Lam didn’t go to school yesterday, ……..?

3. They’ll buy a new laptop, ………?

4. She can drink lots of orange juice everyday, ………….?

5. She may not come to work today, ………….?

6. We should follow the traffic rules seriously, ………….?

7. Your mother has read these fairy tales for us many times before, …………..?

8. He seldom visits his family, ………….?

9. You’ve never been to Canada, . ………….?

10. That’s Poppy, ………….?

11. No-one died in the accident yesterday, ………….?

12. I’m supposed to be here earlier, ………….?

13. Nothing is going wrong,………….?

14. Nobody called the police, ………….?

15. Everything is still okay, ………….?

16. Everyone took a test, ………….?

17. Going swimming in the winter is never good, ………….?

18. Let’s dance with me, ………….?

19. Don’t talk so loud in class, ………….?

20. Stand up, ………….?

21. This poster is yours, ………….?

22. Hoa never comes to school late, ………….?

23. You took some photos on the beach for me,…………?

24. She hardly ever makes a mistake, ………….?

25. They want to come inside,………………….?

26. Zoah Elizabeth is a dentist, ………………..?

27. They won’t be here tomorrow, …………………?

28. This is your umbrella, ………………….?

29. There aren’t many pupils here yet, ……………..?

30. He has a bike,……………………?

Key: 

1. doesn’t she 

2. did he/she 

3. won’t they 

4. can’t she 

5. may she

6. shouldn’t we 

7. hasn’t she 

8. does he 

9. have you 

10. isn’t it?

11. did they 

12. aren’t I 

13. is it 

14. did they 

15. isn’t it

16. didn’t they 

17. is it 

18. shall we 

19. will you 

20. will you

21. isn’t it 

22. does she 

23. didn’t you 

24. does she

25. don’t they 

26. isn’t she 

27. will they

28. isn’t it 

29. are there

30. doesn’t he

PDF hơn 100 câu bài tập câu hỏi đuôi lớp 7

>>>> Tại đây

Phía trên là lý thuyết cho phần bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 và có kèm link tải thêm bài tập cho các bạn cùng ôn luyện ngữ pháp trên. Mong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc học tập tiếng Anh. IELTS Cấp tốc học tốt!

Bình luận