Lịch khai giảng
Tháng 05/2024

Lớp Nhóm + Kèm riêng

6-12 Học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0 Pre-IELTS 01/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 3.0 02/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 4.0 03/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 3.5 08/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 Pre-IELTS 09/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 5.0 15/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 6.0 16/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 4.5 17/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 Pre-IELTS 22/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.0 23/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 4.5 29/05 3 buổi/tuần Đăng ký
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
01/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
02/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
03/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
08/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
09/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
15/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 6.0
Ngày khai giảng
16/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
17/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
22/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
23/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
29/05
Lịch học
3 buổi/tuần

Lớp Kèm riêng

1 Giáo viên - 1 Học Viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Kèm riêng Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Lớp Kèm riêng
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Cấp tốc IELTS 1 Kèm 1

1 kèm 1
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Tất cả các trình độ Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Lớp Tất cả các trình độ
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Cấp tốc IELTS 1 Kèm 2

1 kèm 2
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Tất cả các trình độ Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Lớp Tất cả các trình độ
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Lớp học trực tiếp hoặc trực tuyến

Kèm 1:1
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Luyện thi TOEIC Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Tiếng Anh Giao Tiếp Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Luyện thi SAT Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Lớp Luyện thi TOEIC
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động
Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động
Lớp Luyện thi SAT
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Luyện đề thi thật

6-12 học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 6.5 IELTS 3.0 01/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 4.5 09/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 Pre-IELTS 15/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 3.5 23/05 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 3.0 29/05 3 buổi/tuần Đăng ký
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
01/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
09/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
15/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
23/05
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
29/05
Lịch học
3 buổi/tuần

Học trực tuyến

6 - 12 học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0 Pre - IELTS 06/05/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 5.5 13/05/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 3.0 20/05/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 4.0 27/05/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.5 02/05/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 3.0 07/05/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 4.5 14/05/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 6.0 21/05/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký
IELTS 7.5+ IELTS 6.5 28/05/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre - IELTS
Ngày khai giảng
06/05/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
13/05/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
20/05/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
27/05/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
02/05/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
07/05/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
14/05/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 6.0
Ngày khai giảng
21/05/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
Lớp IELTS 7.5+
Đầu vào
IELTS 6.5
Ngày khai giảng
28/05/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
banner sale
  • Đảm bảo đầu ra
  • Sách giáo trình miễn phí
  • Support 24/7 từ giáo viên
  • Hỗ trợ cả trước và sau khi thi
  • Dịch vụ hỗ trợ đa dạng
  • Nhiều quà tặng hấp dẫn

Chinh phục thần tốc mục tiêu IELTS với ICT!

Hơn 1000 học viên đã thành công đạt điểm IELTS đầu ra. Bạn có muốn trở thành người tiếp theo?

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đăng ký ngay, nhận ưu đãi liền tay.
Cơ hội chỉ dành cho 100 bạn đầu tiên.
Nhanh tay lên, chỉ còn 100 suất thôi!

* Vui lòng để ý điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm
(trong vòng 24h)