Lịch khai giảng
Tháng 01-02/2023

Lớp Nhóm + Kèm riêng

6-12 Học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0+ Beginner Thường xuyên Linh động Đăng ký
IELTS 7.0 Pre-IELTS 02/01 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.5 02/01 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 3.0 03/01 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 4.5 Pre-IELTS 03/01 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 3.5 09/01 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 4.0 10/01 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 6.5 Pre-IELTS 30/01 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.0 31/01 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 5.0 01/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 5.0 Pre-IELTS 06/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.5 06/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 6.5 Pre-IELTS 06/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 3.5 07/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 4.0 07/02 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 5.5 Pre-IELTS 07/02 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 4.0 13/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 3.0 13/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 5.0 13/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 5.5 14/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 4.5 IELTS 3.0 14/02 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 3.5 20/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 3.0 20/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 6.5 Pre-IELTS 20/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 5.5 21/02 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 3.5 21/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 5.0 Pre-IELTS 27/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 4.5 27/02 Thứ 2,3,4,5,6 Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 4.0 27/02 Thứ 2,4,6 Đăng ký
IELTS 4.0 Pre-IELTS 28/02 Thứ 3,5,7 Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 6.0 28/02 Thứ 3,5,7 Đăng ký
Lớp IELTS 5.0+
Đầu vào
Beginner
Ngày khai giảng
Thường xuyên
Lịch học
Linh động
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
02/01
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
02/01
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
03/01
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 4.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
03/01
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
09/01
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
10/01
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
30/01
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
31/01
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
01/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
06/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
06/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
06/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
07/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
07/02
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
07/02
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
13/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
13/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
13/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
14/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 4.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
14/02
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
20/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
20/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
20/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
21/02
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
21/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
27/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
27/02
Lịch học
Thứ 2,3,4,5,6
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
27/02
Lịch học
Thứ 2,4,6
Lớp IELTS 4.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
28/02
Lịch học
Thứ 3,5,7
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 6.0
Ngày khai giảng
28/02
Lịch học
Thứ 3,5,7

Lớp Kèm riêng

1 Giáo viên - 1 Học Viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Kèm riêng Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Lớp Kèm riêng
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Luyện đề thi thật

6-12 học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Luyện đề thi thật Nhiều trình độ Liên tục 3-5 buổi/tuần Đăng ký
Lớp Luyện đề thi thật
Đầu vào
Nhiều trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3-5 buổi/tuần
banner sale
  • Đảm bảo đầu ra
  • Sách giáo trình miễn phí
  • Support 24/7 từ giáo viên
  • Hỗ trợ cả trước và sau khi thi
  • Dịch vụ hỗ trợ đa dạng
  • Nhiều quà tặng hấp dẫn

Chinh phục thần tốc mục tiêu IELTS với ICT!

Hơn 1000 học viên đã thành công đạt điểm IELTS đầu ra. Bạn có muốn trở thành người tiếp theo?

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đăng ký ngay, nhận ưu đãi liền tay.
Cơ hội chỉ dành cho 100 bạn đầu tiên.
Nhanh tay lên, chỉ còn 100 suất thôi!

* Vui lòng để ý điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm
(trong vòng 24h)