Lịch khai giảng
Tháng 12/2023

Lớp Nhóm + Kèm riêng

6-12 Học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.5 IELTS 3.5 04/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 Pre-IELTS 05/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 5.5 06/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 Pre-IELTS 11/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 Pre-IELTS 12/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 5.0 13/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.5+ IELTS 6.0 18/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 3.5 19/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 Pre-IELTS 25/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 3.0 26/12 3 buổi/tuần Đăng ký
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
04/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
05/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
06/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
11/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
12/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
13/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.5+
Đầu vào
IELTS 6.0
Ngày khai giảng
18/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
19/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
25/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
26/12
Lịch học
3 buổi/tuần

Lớp Kèm riêng

1 Giáo viên - 1 Học Viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Kèm riêng Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký
Lớp Kèm riêng
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Cấp tốc IELTS 1 Kèm 1

1 kèm 1
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 7.0+ IELTS 5.0 04/12 Linh động Đăng ký
IELTS 4.5 Beginner 11/12 Linh động Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 3.0 12/12 Linh động Đăng ký
IELTS 5.5 Pre-IELTS 20/12 Linh động Đăng ký
Lớp IELTS 7.0+
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
04/12
Lịch học
Linh động
Lớp IELTS 4.5
Đầu vào
Beginner
Ngày khai giảng
11/12
Lịch học
Linh động
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
12/12
Lịch học
Linh động
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
20/12
Lịch học
Linh động

Cấp tốc IELTS 1 Kèm 2

1 kèm 2
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0 Pre-IELTS 05/12 Linh động Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 4.0 09/12 Linh động Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 6.5 27/12 Linh động Đăng ký
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
05/12
Lịch học
Linh động
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
09/12
Lịch học
Linh động
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 6.5
Ngày khai giảng
27/12
Lịch học
Linh động

Luyện đề thi thật

6-12 học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.5 IELTS 3.5 04/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 5.5 05/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 4.5 12/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 3.0 19/12 3 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 4.0 25/12 3 buổi/tuần Đăng ký
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
04/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
05/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
12/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
19/12
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
25/12
Lịch học
3 buổi/tuần
banner sale
  • Đảm bảo đầu ra
  • Sách giáo trình miễn phí
  • Support 24/7 từ giáo viên
  • Hỗ trợ cả trước và sau khi thi
  • Dịch vụ hỗ trợ đa dạng
  • Nhiều quà tặng hấp dẫn

Chinh phục thần tốc mục tiêu IELTS với ICT!

Hơn 1000 học viên đã thành công đạt điểm IELTS đầu ra. Bạn có muốn trở thành người tiếp theo?

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đăng ký ngay, nhận ưu đãi liền tay.
Cơ hội chỉ dành cho 100 bạn đầu tiên.
Nhanh tay lên, chỉ còn 100 suất thôi!

* Vui lòng để ý điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm
(trong vòng 24h)