Khóa học IELTS 3.0 – 5.0

Mở rộng kiến thức cơ bản – Chuẩn bị nền tảng tư duy

 • Bạn có nền tảng tiếng Anh kha khá về Từ vựng, Ngữ pháp
 • Bạn thường xuyên tiếp xúc với tiếng Anh trong môi trường học tập hoặc công việc
 • Bạn sử dụng tiếng anh tuần suất chưa cao, chủ yếu là tiếng Anh giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung bình
 • Từ vựng và Ngữ pháp khi ứng dụng vào nói/viết còn bị sai khá nhiều, thiếu tự nhiên
Khóa học IELTS 3.0 - 5.0

Mục tiêu & kết quả sau khóa học

 • Có tư duy cho việc học IELTS đúng cách, không bị lan man thiếu trọng tâm.
 • Tiếp cận và có phương pháp làm bài hiệu quả.
 • Có lượng kiến thức thật đạt được để ứng dụng vào thực tế.
 • Nắm vững và ứng dụng tốt các chủ điểm ngữ pháp cần thiết trong IELTS.
 • Dần kiểm soát các lỗi phổ biến gặp phải trong Nói/Viết.
 •  Song song mở rộng và nâng cao vốn Từ vựng, chủ điểm Ngữ pháp.
 • Hiểu rõ hơn yêu cầu của từng kỹ năng IELTS.
 • Nắm và ứng dụng được các Tiêu chí chấm điểm của kỳ thi vào thực hành thực tế của Nói/Viết.
 • Chuẩn chỉnh lại hệ thống âm, phát âm, có thêm âm cuối, nhấn âm, nối âm.

Bạn sẽ học gì ở khóa IELTS 5.0

Nội dung chương trình học
120 buổi – 240 giờ học

Kỹ năng NGHE

 • Tổng quan về IELTS Listening
  • Hiểu, nắm đủ yêu cầu các phần (Parts) của bài thi IELTS
  • Hiểu, nắm đủ các dạng câu hỏi (task types)
  • Hiểu, học và rèn kỹ năng xác định từ khóa (keywords)
  • Học và rèn kỹ năng Dự đoán đáp án (Predicting answers)
 • Nghe giỏi các Thông tin cơ bản
  • Nghe số, tên, thông tin cá nhân
  • Mở rộng đào sâu dạng câu hỏi điền từ vào Form thông tin theo yêu
   cầu qua cuộc hội thoại 2 người
 • Tiếp cận nhiều phương pháp Nghe khác nhau
  • Nghe viết chính tả
  • Nghe đuổi bắt từ hoặc cụm từ quan trọng
 • Học và bổ sung kiến thức Từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc trong IELTS
 • Học và bổ sung kiến thức Ngữ pháp qua việc phân tích các dạng câu hỏi
 • Tiếp cận chi tiết từng dạng câu hỏi
  • Completion, Short answer – kỹ năng phân tích Đáp án
  • Matching – kỹ năng nghe rộng ý, hiểu paraphrasing, tránh bẫy
  • Multiple choice – kỹ năng phân biệt đối tượng nói/ý tứ của người nói qua ngữ điệu, cảm xúc. Phân tích nhanh và bắt từ khóa chuẩn
  • Labeling – mẹo để nhận biết các biểu đồ, maps, hình và tính tương quan của các câu hỏi (các bẫy thường gặp, các vấn đề thường gặp khi Nghe từng dạng – cách xử lý)
 • Tiếp cận dần các Đề thi luyện tập và thực tế

Kỹ năng ĐỌC

 • Tổng quan về IELTS Reading
  • Hiểu, nắm đủ yêu cầu các Bài đọc (Passages) của bài thi IELTS
  • Hiểu, nắm đủ các dạng câu hỏi (task types)
  • Hiểu, học và rèn kỹ năng xác định từ khóa (keywords)
  • Học và rèn kỹ năng Dự đoán đáp án (Predicting answers)
 • Tiếp cận nhiều phương pháp Đọc khác nhau
  • Định hình lại nguyên lý của việc Đọc trong bài thi IELTS
  • Tập kỹ năng đọc Lướt lấy ý chính (skimming)
  • Tập kỹ năng đọc Quét để tìm thông tin cụ thể (scanning)
  • Tập kỹ năng đọc Chi tiết để hiểu nội dung cặn kẽ (Reading in details)
 • Học và bổ sung kiến thức Từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc trong IELTS
 • Học và bổ sung kiến thức Ngữ pháp qua việc phân tích các dạng câu hỏi
 • Tiếp cận chi tiết từng dạng câu hỏi
  • Hiểu rõ yêu cầu về khả năng Đọc của từng dạng câu hỏi (đây là điểm khác biệt cốt lõi so với việc Đọc tiếng Anh thông thường)
  • Chiến lược học và làm từng dạng: Short answer, Completion, Multiple choice, Matching, True/False/Not given (các bẫy thường gặp, các vấn đề thường gặp khi Đọc và chọn đáp án cho từng dạng – cách xử lý)
 • Tiếp cận dần các Đề thi luyện tập và thực tế

Kỹ năng NÓI

 • Tổng quan về IELTS Speaking
  • Hiểu, nắm đúng mục đích của bài thi IELTS Speaking
  • Hiểu, nắm rõ Cấu trúc của từng phần trong bài thi
  • Hiểu cơ bản yêu cầu Ngôn ngữ của từng phần thi
 • Học và bổ sung kiến thức Từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc trong IELTS Speaking
 • Học và bổ sung kiến thức Ngữ pháp qua việc phân tích các dạng câu hỏi trong Speaking
 • Học và bổ sung kiến thức Phát âm
 • Tiếp cận chi tiết từng Phần (part) của bài thi Speaking
 • Chiến thuật tập trung phát triển từng tiêu chí chấm điểm
  • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí Trôi chảy – Mạch lạc (Fluency & Coherence)
  • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí Từ vựng (Vocabulary range & accuracy)
  • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí Ngữ pháp (Grammar range & accuracy)
 • Tiếp cận dần các Đề thi luyện tập và thực tế

Kỹ năng VIẾT

 • Tổng quan về IELTS Writing
  • Hiểu, nắm đúng mục đích của bài thi IELTS Writing
  • Hiểu, nắm rõ Cấu trúc của từng phần trong bài thi
  • Hiểu cơ bản yêu cầu Ngôn ngữ của từng phần thi
 • Các nguyên tắc của IELTS Writing
  • Định hình lại văn phong Viết
  • Viết bám sát theo yêu cầu được đề nghị: lượng từ, ngôn ngữ phù hợp
 • Học và bổ sung Từ vựng cho Writing Task 1
 • Học và bổ sung kiến thức Từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc cho
  Writing Task 2
 • Học và bổ sung kiến thức Ngữ pháp – Cấu trúc câu qua việc phân tích
  các dạng câu hỏi trong Writing

  • Task 1: ngữ pháp và cấu trúc phù hợp cho các dạng Biểu đồ (Charts) hay theo mục đích của bài (chỉ xu hướng hay so sánh), dạng Quy trình (process) hay Bản đồ (Maps)
  • Task 2: chuẩn hoá các chủ điểm Ngữ pháp cơ bản, tập kiểm soát độ chính xác của Câu, tập đa dạng hóa loại hình câu để đạt được tốt hơn tiêu chí Ngữ pháp
  • Các lỗi ngữ pháp phổ biến thường gặp phải đối với bài viết ở Level 4.0, 5.0 và cách xử lý
 • Tiếp cận chi tiết từng Phần (part) của bài thi Writing
  • Task 1
   • Cách đọc và hiểu biểu đồ, quy trình
   • Lập dàn ý/kế hoạch tổ chức bài viết
   • Viết bài theo đúng format của 1 bài Task 1
   • Xem lại và sửa lỗi bài viết
  • Task 2
   • Phân tích đúng nội dung câu hỏi
   • Xác định đúng dạng bài viết yêu cầu: Agree/Disagree, Discussion, Problems/Solutions, 2-part question essay
   • Lập dàn ý/kế hoạch tổ chức bài viết (xây dựng và đánh giá ý tưởng, lập luận ví dụ)
   • Các cách tổ chức 1 bài viết theo format IELTS
   • Tập trung phần mở bài (Introduction)
   • Phát triển từ Ý tưởng đơn lẻ (ideas) thành Đoạn hoàn chỉnh (Paragraphs)
   • Tập trung phần kết bài (Conclusion)
   • Xem lại và sửa lỗi bài viết
 • Nguyên tắc giúp nâng điểm
  • Hiểu cơ bản các Tiêu chí chấm điểm và làm theo (Assessment criteria)
  • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí Task Achievement (Task 1) hoặc Task Response (Task 2) đối với Band 5.0
  • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí Mạch lạc – Gắn kết (Coherence & Cohesion) đối với Band 5.0
  • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí Từ vựng (Vocabulary range & accuracy) đối với Band 5.0
  • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí
   Ngữ pháp (Grammar range & accuracy) đối với Band 5.0
 • Tiếp cận dần các Đề thi luyện tập và thực tế
banner sale
 • Đảm bảo đầu ra
 • Sách giáo trình miễn phí
 • Support 24/7 từ giáo viên
 • Hỗ trợ cả trước và sau khi thi
 • Dịch vụ hỗ trợ đa dạng
 • Nhiều quà tặng hấp dẫn

Chinh phục thần tốc mục tiêu IELTS với ICT!

Hơn 1000 học viên đã thành công đạt điểm IELTS đầu ra. Bạn có muốn trở thành người tiếp theo?

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đăng ký ngay, nhận ưu đãi liền tay.
Cơ hội chỉ dành cho 100 bạn đầu tiên.
Nhanh tay lên, chỉ còn 100 suất thôi!

* Vui lòng để ý điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm
(trong vòng 24h)

banner thi thu

ICTies đã chinh phục mục tiêu IELTS của mình như thế nào?

HV 1

Review IELTS Cấp tốc từ 7 học viên xuất sắc đạt IELTS 8.0

ICT có phương pháp dạy phù hợp, hết mình vì học viên. Đội ngũ trợ giảng, tư vấn làm việc rất nhiệt tình. Các giáo viên có lộ trình dạy rất hiệu quả.

review bao khanh 1

Bảo Khánh – Đạt 7.0 IELTS chỉ sau 6 tháng ôn luyện

Em biết đến ICT thông qua lời giới thiệu của bạn bè, qua khoảng thời gian 6 tháng trải nghiệm học thì em cảm thấy mọi người rất thân thiện, nhiệt tình, …

review minh kha

Minh Kha học sinh lớp 8 – Chia sẻ con đường chinh phục IELTS 7.0

Mình được trải nghiệm 2 khóa online 1-1 của ICT. Mình được nhiều thầy cô thay phiên nhau chỉ dạy nhiệt tình, …