Đi du học cần IELTS bao nhiêu?

Đi du học cần IELTS bao nhiêu?

Một trong những lý do để các bạn học viên ôn luyện IELTS là để thức hiện ước mơ du học. Để lên kế hoạch học tập tốt hơn, trước tiên cần đặt mục tiêu band điểm IELTS chính xác.