Tổng hợp bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 hay nhất kèm đáp án 

Giang Lê Giang Lê
06.11.2022

Mệnh đề quan hệ là một trong những chủ điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng mà bạn cần nắm vững khi học tiếng Anh. Nó không chỉ xuất hiện trong sách vở mà thực tế trong các cuộc trò chuyện, giao tiếp hàng ngày thì người bản xứ sử dụng nó rất thường xuyên. Bài viết ngày hôm nay IELTS Cấp tốc sẽ tổng hợp cho bạn list bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 để chúng ta cùng nhau ôn tập nhé!

Ôn tập bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 

Mệnh đề quan hệ là chủ điểm quan trọng nhất là đối với các bạn học sinh lớp 9 sắp thi chuyển cấp sang lớp 10 vì nó luôn luôn xuất hiện trong đề thi. Các bạn cần phải ôn tập thật kỹ kiến thức cũng như thực hành các bài tập càng nhiều càng tốt. 

Kiến thức chung về mệnh đề quan hệ lớp 9

Định nghĩa

Relative clauses tức là mệnh đề quan hệ hay còn gọi là mệnh đề tính từ. Các mệnh đề này thường bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hoặc những trạng từ quan hệ: why, where, when. 

Mục đích: được sử dụng nhằm bổ nghĩa, làm rõ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Phân loại

Đại từ/trạng từ quan hệCấu trúcCách dùng
WHOM Whom + S +VBổ nghĩa cho Noun chỉ ngườiLàm vị trí tân ngữ trong câu
WHOWho + VThay thế cho danh từ chỉ ngườiGiữ vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
WHOSEWhose + N.Dùng thay cho tính từ sở hữu và sở hữu cách của danh từ phía trước.
THATDùng thay cho N chỉ người, sự vật, sự việc hoặc trong phép so sánh nhất.Dùng để thay thế cho Who, Which, Whom ở những mệnh đề quan hệ xác định.
WHICHWhich + V Which + mệnh đề.Sử dụng thay cho các N chỉ sự vật, sự việc, hiện tượng.Hay đảm nhận vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
WHEREWhere + V Where + mệnh đề.Sử dụng trong câu mệnh đề chỉ nơi chốn.
WHENWhen + V When + mệnh đề.Sử dụng trong mệnh đề chỉ thời gian.

Lưu ý trong bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

 • Trường hợp trong Relative clauses có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau whom hoặc which.

E.g: It’s Liam. He lives with her in the dorm.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

→ It’s Liam with who he lives in the dorm. (Đó là Liam với người anh ấy sống trong ký túc xá.)

→ It’s Liam, whom he lives with in the dorm. (Đó là Liam với người anh ấy sống trong ký túc xá.)

 • Which thay thế cho toàn bộ mệnh đề trước.

E.g: James didn’t help me when I needed to. That made me feel down.

→ James didn’t help me when I needed to, which made me feel down. (James đã không giúp tôi khi tôi cần, điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng)

 • Whom có thể được thay bằng who (ở vị trí Object)

E.g: Amy has a younger brother whom/who she loves very much. (Amy có một người em trai mà cô ấy rất yêu thương).

 • Đối với Defining Relative Clause, có thể lược bỏ whom, which.

E.g: The dog he saw yesterday was Tony’s. (Con chó mà cậu thấy hôm qua là của Tony.)

Dùng “That” thay cho “Which” ở trường hợp nào?

 • Trước các từ như “all, little, much, few, everything, none ” 
 • Danh từ ở vế trước vừa có người vừa có vật.
 • Từ được thay thế phía trước có định ngữ là tính từ ở cấp so sánh nhất thì dùng “that” mà không dùng “which”.

E.g: That is the best dress that I have ever seen.

 • Cụm ở trước có số thứ tự 

E.g: The first feeling that hurt me is now gone.

 • Cụm trước có các từ sau: “the only, the very, the same, the right” 

E.g: This was the only gift that he gave her.

 • Cụm trước có các từ sau “all, every, any, much, little, few, no” 

E.g: Pick a few ginseng brews that you like the most.

 • Trong câu hỏi (Mệnh đề chính) mở đầu bằng “which” thì dùng “that” mà không dùng “which” làm từ nối.

E.g: Which of the cars that had been damned in the fire? (Chiếc xe nào đã bị thiêu rụi trong đám cháy?)

 • Trong “It is … that …” 

E.g: It is the cradle that I was lying in 20 years ago. (Đó là cái nôi mà 20 năm trước tôi đã nằm.)

Các bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

Hãy làm các bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 vận dụng dưới đây để xem mình đã nhớ lý thuyết tốt chưa nhé.

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất

1.  She worked for a man _________ used to be an athlete 

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. They called a lawyer _________ lived nearby.

A. that

B. who

C. whose

D. their

3. We broke the computer ______ belonged to my father

A. is

B. has been

C. that

D. was

4. The money ________ belongs to John is in the kitchen

A. that

B. be

C. is

D. being

5. I sent an email to my brother ________ lives in Australia

A. where

B. whom

C. who

D. whose

6. I often buy cheese _________ is imported from Paris

A. which

B. that

C. those

D. who

7. The hairdresser ________ has red hair was very good

A. which

B. whose

C. who is

D. who

8. The waiter ________ was wearing a blue shirt was rude.

A. who

B. which

C. what

D. whom

9. The man _________ Julie invited was late

A. which

B. that

C. whom

D. where

10. The fruit _________ isn’t fresh on the table.

A. of which

B. which

C. whose

D. who

ĐÁP ÁN BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ LỚP 9

1. D

2. B

3. C

4. A

5. C

6. B

7. D

8. A

9. B

10. D

Exercise 2: Chọn mệnh đề quan hệ thích hợp

 1. I have talked to the girl __________ hair is beautiful.
 2. Jade sang a song ______ is touching.
 3. Last year we had a vacation, we really liked it.
 4. Two days ago, I came back to the school_________ I have studied for many years.
 5. The spring _______Kim married James was so peaceful.

Đáp án:

 1. whose
 2. which
 3. which
 4.  where
 5. when

Exercise 3: Chọn đáp án đúng nhất

 1. I had a meeting at a bar _________ I didn’t really like. (where/when)
 2. My friend, _______is very nice, married to a French husband. (whose/who)
 3. A boy ________ball was lost is very sad now. (whose/ which)
 4. My mom cooked the meal _________ I love. (when/that)
 5. Liam has a girlfriend _____I’ve never met. (whom/who)

Đáp án:

 1. where
 2. who
 3. whose
 4. that
 5. whom

Exercise 4: Chọn một đáp án đúng nhất

 1. The young man_________was released after the court was found innocent of all the charges against him.
 2. who B. who he C. which D. whose
 3. Is that the same film_________we watched last year?
 4. when B. which C. why D. who
 5. The girl __________I borrowed the dictionary from asked me to use it carefully.
 6. whose B. whom C.  whose D. whom
 7. Joyce Bews, _________was born and grew up in Portsmouth on the south coast of England,___________she still lives, was 100 last year.
 8. that; in which B. who; that C. that; where D. who; where
 9. He lives in a small town__________
 1. where is called Taunton
 2. is called Taunton 
 3. which is called Taunton
 4. that called Taunton

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. B
 4. D
 5. C

Trên đây là bài viết về bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 hay nhất được chúng mình tổng hợp và có kèm đáp án tham khảo. Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn ôn tập lại phần kiến thức ngữ pháp tiếng Anh bổ ích và thực hành các bài tập hiệu quả, chúc bạn học thật tốt!

Bình luận