Writing Task 2: Cách “ăn điểm” dạng bài Problem – Solution

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
24.07.2021

Problem – Solution là một trong những dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Writing Task 2. Đối với dạng bài này, các bạn cần phải thảo luận về vấn đề thuộc một chủ đề cụ thể sau đó đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó. Trong bài luận, điểm quan trọng nhất là thí sinh cần đưa ra được điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng và cách giải quyết phù hợp. Chính vì vậy trong bài viết này ieltscaptoc.com.vn sẽ cung cấp cho các bạn cách làm bài thi Writing Task 2: Dạng bài Problem – Solution.

1. Hướng dẫn làm bài

IELTS Writing Task 2 là phần thứ hai của bài thi viết, trong đó bạn được trình bày một quan điểm, lập luận hoặc vấn đề và được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại. Bài luận của bạn phải có văn phong trang trọng, độ dài ít nhất 250 từ và bạn nên hoàn thành nó trong thời gian dưới 40 phút.

Writing Task 2: Dạng bài Problem - Solution.
Writing Task 2: Dạng bài Problem – Solution.

Problem & Solution là một trong những dạng bài của phần thi IELTS Writing Task 2. Dạng bài này yêu cầu người viết đưa ra nguyên nhân và hướng giải quyết về một vấn đề nào đó, trong đó bạn chỉ cần dành một đoạn thân bài đề viết về nguyên nhân và đoạn còn lại để viết về phương hướng giải quyết.

1.1. Xác định và phân tích câu hỏi

Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi của dạng bài Problem & Solution

Ex1: Overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ex2:  Nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games and what can be done to minimize the bad effects?

Ex3: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?
 
Để phân tích đề bài, ta phải nắm được các yếu tố sau: 

 • Keywords: thể hiện chủ đề lớn của bài viết
 • Micro Keywords: khoanh vùng chủ đề của bài viết
 • Instruction words: thể hiện yêu cầu của đề bài

Ví dụ đề bài: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing at alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions.

Keyword: global warming

 • Micro Keywords: human, sea level rise
 • Instruction words: problems, solutions

1.2. Khai triển ý

Khi đã nắm được yêu cầu của đề bài, chúng ta cần lập dàn ý để viết bài. Để có ý thật tốt đưa vào bài viết, các bạn cần phải trả lời những câu hỏi sau:

 • What the problems are? – Vấn đề là gì?
 • How you will explain them? – Giải thích cụ thể về vấn đề?
 • What the effects are? – Tác động của vấn đề là gì?

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang ngồi nói chuyện với bạn bè về chủ để này và chắc hẳn các bạn sẽ lập tức có 2,3 vấn đề của chủ đề này. Như vậy khi vào trong phòng thi, các bạn sẽ không bị áp lực và có thể triển khai ý một cách nhanh nhất.

Ví dụ đề bài: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

Hướng triển khai ý

 • Problem 1: Children can access potentially dangerous site
 • Explanation 1: Pornography sites
 • Effect 1: Affects thought & development – negative for children & society
 • Problem 2: Growth of online fraud and hacking
 • Explanation 2: Evident from the constant new stories
 • Effect 2: Criminals get sensitive information

1.3. Cấu trúc làm bài 

Cũng như các dạng bài khác trong Writing Task 2, dạng bài Problem & Solutions bao gồm 4 đoạn như sau:

 • Paragraph 1: Introduction
 • Paragraph 2: Problems
 • Paragraph 3: Solutions
 • Paragraph 4: Conclusion
Hướng dẫn làm bài Writing Task 2: Dạng bài Problem - Solution.
Hướng dẫn làm bài Writing Task 2: Dạng bài Problem – Solution.

Paragraph 1: Introduction – Mở bài

 • Sentence 1: Paraphrase the question
 • Sentence 2: Outline sentence

Các bạn nên nhớ trong dạng bài Problems & Solutions chúng ta không cần phải đưa Thesis Statement bởi vì câu hỏi của dạng bài này không yêu cầu chúng ta phải đưa ý kiến của bản thân mình. Tuy nhiên nếu như gặp đề bài yêu cầu đưa ý kiến thì các bạn cũng nên cho Thesis Statement nhé.

Ví dụ

Question: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing to rise at alarming rates.

Paraphrased: Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically.

Outline: This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution. 

Paragraph 2: Problems- Vấn đề

 • Sentence 3: State problem
 • Sentence 4: Explain what problem is
 • Sentence 5: What is the result of this problem
 • Sentence 6: Example

Ví dụ

State problem: The foremost problem caused by climbing sea levels is the flooding of peoples’ residences.

Explain: Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property.

Result: Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions.

Example: The devastation brought about by widespread flooding was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

Paragraph 3: Solutions – Giải pháp

 • Sentence 7: State solution
 • Sentence 8: Explain how the solution will solve the problem
 • Sentence 9: Example

Ví dụ

State solution: A possible solution to this problem would be to build flood barriers.

Explain solution: Flood defenses, such as dikes, dams, and floodgates, could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water from reaching populated areas.

Example: The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defense systems.

Paragraph 4: Conclusion- Kết luận

 • Sentence 10: Summary of main points in paragraphs 2 and 3
 • Sentence 11: Prediction or recommendation

Trong đoạn thân bài, chúng ta không cần đưa thêm ý nào mới nữa mà chỉ cần tóm lược lại những gì đã trình bày trong phần thân bài.

Ngoài ra các bạn cũng có thể đưa thêm dự đoán (prediction) hoặc lời khuyên để kết thúc bài viết của mình.

Ví dụ

ConclusionTo conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilize flood prevention techniques already used by countries like Holland.

PredictionIt is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

Xem thêm những bài viết đáng chú ý

2. Bài luận mẫu Writing Task 2: Dạng bài Problem – Solution

Đề bài 1

Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century, and sea levels are continuing to rise at alarming rates. 

What problems are associated with this and what are some possible solutions.


Bài luận mẫu

The foremost problem caused by sea levels creeping up is the flooding of peoples’ residences. Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property. The shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions. The devastation brought about by this was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced. Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution.

A possible solution to this problem would be to build flood barriers. Flood defenses, such as dikes, dams, and floodgates,  could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water from reaching populated areas. The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defense systems.

To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilize flood prevention techniques already used by countries like Holland. It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

Bài dịch

Vấn đề quan trọng nhất do mực nước biển dâng cao là lũ lụt nơi cư trú của người dân. Hàng triệu người trên khắp thế giới sống ở các vùng ven biển và nếu nước biển dâng lên dù chỉ vài feet, họ sẽ bị ngập trong nước và mất trắng tài sản. Nơi trú ẩn là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người và lũ lụt trên diện rộng sẽ khiến hàng triệu người trở thành vô gia cư, chưa kể đến việc mất hết tài sản của họ. Sự tàn phá do điều này gây ra là rõ ràng cho tất cả mọi người thấy trong Trận sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản, trong đó hàng triệu người phải di dời. Biến đổi khí hậu là một trong những mối nguy hiểm chính mà con người phải đối mặt trong thế kỷ này và mực nước biển đang gia tăng đáng kể. Bài tiểu luận này trước tiên sẽ gợi ý rằng vấn đề lớn nhất do hiện tượng này gây ra là lũ lụt của các ngôi nhà và sau đó đưa ra biện pháp chống ngập lụt xây dựng như là giải pháp khả thi nhất.

Một giải pháp khả thi cho vấn đề này là xây dựng các rào cản lũ lụt. Các công trình phòng chống lũ lụt, chẳng hạn như đê, đập và cống ngăn lũ, có thể được xây dựng dọc theo bờ biển và đường thủy, do đó ngăn nước đến các khu vực đông dân cư. Hà Lan là một trong những khu vực đông dân nhất trên thế giới và cũng là một trong những nơi dễ bị ngập lụt nhất và họ đã sử dụng thành công các hệ thống phòng chống lũ lụt khác nhau.

Để kết luận, ngăn chặn triều cường do nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt và cuối cùng nó sẽ dẫn đến việc nhiều thành phố trên thế giới bị bỏ lại dưới nước, nhưng một giải pháp khả thi có thể là sử dụng các kỹ thuật phòng chống lũ lụt đã được sử dụng của các nước như Hà Lan. Người ta dự đoán rằng ngày càng có nhiều quốc gia buộc phải thực hiện các biện pháp như vậy để tránh thảm họa ngập nước.

Đề bài 2

There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher.

 • What might be the man-made causes of temperatures rising?
 • How should we deal with this problem?
Bài luận mẫu Writing Task 2: Dạng bài Problem - Solution
Bài luận mẫu Writing Task 2: Dạng bài Problem – Solution

Bài luận mẫu

It is true that there is an increasing number of human-related activities posing grave harm to the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. One of the prominent reasons concerning this problem is constructing a large number of factories. This is because the authority has the propensity for cutting down a hundred hectares of forest to make place for building manufacturing facilities, which led to the fact that the flora and fauna’s habitat was destroyed. Henceforth, deforestation is considered as the chief culprit behind the deterioration in the biodiversity’s quality. Another factor leading to this situation is the proliferation of the population. This means the acceleration in using private vehicles. The transportation’s exhaust emission exerts detrimental impacts upon the air and people’s health, resulting in the alarming rate of respiratory-related diseases.

In truth, some imperative measures ought to/ should be taken to resolve these prospective issues. Restricting the building of factories or manufacturing facilities is highly recommended. This is proven to reap greater benefits in preserving the majority of primitive forests as well as exotic and rare breeds of animals and plants, which prevent them from utter extinction and help to restore the natural balance. It is the government’s responsibility to encourage individuals to use mass transits. Therefore, the air contamination will be decreased and its quality will also be enhanced. In addition, the citizens are encouraged to turn to use renewable- energy vehicles as an alternative to the fuel ones to protect the environment and their health status.

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding human activities’ detrimental impacts upon the environment, yet, they can be solved once measures are enlisted imperatively.

Bài dịch

Đúng là ngày càng có nhiều hoạt động liên quan đến con người gây ra tác hại nghiêm trọng đối với nhiệt độ trên toàn thế giới. Theo như tôi được biết, hiện tượng này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, có thể được giải quyết bằng các biện pháp thích hợp.

Có thể nói rằng vấn đề này có thể do một số yếu tố chính gây ra. Một trong những lý do nổi bật liên quan đến vấn đề này là việc xây dựng một số lượng lớn các nhà máy. Điều này là do chính quyền có xu hướng chặt hàng trăm ha rừng để lấy chỗ xây dựng các cơ sở sản xuất, dẫn đến thực tế là môi trường sống của động thực vật đã bị phá hủy. Do đó, nạn phá rừng được coi là thủ phạm chính gây ra sự suy giảm chất lượng đa dạng sinh học. Một yếu tố khác dẫn đến tình trạng này là sự gia tăng dân số. Điều này đồng nghĩa với việc tăng tốc khi sử dụng phương tiện cá nhân. Khí thải của giao thông vận tải gây ra những tác động bất lợi đến không khí và sức khỏe của con người, dẫn đến tỷ lệ các bệnh liên quan đến đường hô hấp đang ở mức báo động.

Trên thực tế, một số biện pháp bắt buộc phải / nên được thực hiện để giải quyết những vấn đề tiềm năng này. Việc hạn chế xây dựng nhà máy hoặc các công trình tạo điều kiện vận hành được khuyến khích. Điều này đã được chứng minh là mang lại lợi ích lớn hơn trong việc bảo tồn phần lớn các khu rừng nguyên sinh cũng như các giống động vật và thực vật kỳ lạ và quý hiếm, ngăn chặn chúng tuyệt chủng hoàn toàn và giúp khôi phục sự cân bằng tự nhiên. Chính phủ có trách nhiệm khuyến khích các cá nhân sử dụng quá cảnh hàng loạt. Do đó, ô nhiễm không khí sẽ giảm và chất lượng của nó cũng được nâng cao. Ngoài ra, người dân được khuyến khích chuyển sang sử dụng các phương tiện năng lượng tái tạo thay thế cho nhiên liệu để bảo vệ môi trường và tình trạng sức khỏe của họ.

Tóm lại, thực sự có nhiều hậu quả khác nhau liên quan đến các tác động có hại đến môi trường của các hoạt động của con người, tuy nhiên, chúng có thể được giải quyết một khi các biện pháp được áp dụng một cách cấp bách.

Đề bài 3

Each year, the crime rate increases. What are the causes of crime and what could be done to prevent this rise in criminal activity? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Bài luận mẫu

Crime is an issue of increasing concern around the world. The reasons why people commit crimes are countless, but drugs and alcohol, social problems and poverty play a major role. To solve these problems, governments can either focus on draconian punishments or improve employment opportunities, invest in good housing projects and tackle drug and alcohol abuse.

One of the main causes of criminality is the use, sale and trafficking of narcotics. For example, the sale of drugs is organized by armed criminal gangs who illegally traffic drugs and control their business with extreme violence. Drug-related crime does not end there; drug users often steal to fund theft habits, resulting in further acts of petty crime. The social problems connected with the crime are said to be the result of single-parent families, absent role models and bad living conditions. The children from these broken families often become criminals because they feel alienated from society. Poverty is also a reason behind the crime. When unskilled jobs pay so little and prices are so high, it’s easy to see why some turn to crime for an income.

Crime can, of course, be dealt with by toughening criminal laws and introducing longer custodial sentences for persistent criminals, but some of the best ways to deal with a crime may be to deal with the social causes. Increasing employment opportunities in poorer areas would improve living standards, which would mean access to affordable housing and education. Government funding for drug and alcohol rehabilitation programs would help reduce dependency on stimulants and the need for the criminal activity that surrounds them.

In conclusion, crime is a major issue, but cracking down on offenders with a harsh penal system is not the only way. These problems can be solved through the government providing jobs and funding which should raise living standards and dramatically reduce crime levels.

Bài dịch

Tội phạm là một vấn đề ngày càng được quan tâm trên toàn thế giới. Những lý do tại sao người ta phạm tội là vô số, nhưng ma túy và rượu, các vấn đề xã hội và nghèo đói đóng một vai trò quan trọng. Để giải quyết những vấn đề này, các chính phủ có thể tập trung vào các hình phạt hà khắc hoặc cải thiện cơ hội việc làm, đầu tư vào các dự án nhà ở tốt và giải quyết lạm dụng ma túy và rượu.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm là do sử dụng, mua bán và vận chuyển chất ma túy. Ví dụ, việc bán ma túy được tổ chức bởi các băng nhóm tội phạm có vũ trang, những người vận chuyển trái phép ma túy và kiểm soát hoạt động kinh doanh của họ bằng bạo lực. Tội phạm liên quan đến ma túy không kết thúc ở đó; người sử dụng ma túy thường ăn cắp để tạo quỹ cho thói quen trộm cắp, dẫn đến các hành vi phạm tội nhỏ hơn nữa. Các vấn đề xã hội liên quan đến tội phạm được cho là kết quả của các gia đình đơn thân, vắng bóng hình mẫu và điều kiện sống tồi tệ. Những đứa trẻ từ những gia đình tan vỡ này thường trở thành tội phạm vì chúng cảm thấy bị xã hội xa lánh. Nghèo đói cũng là một lý do đằng sau tội ác. Khi những công việc không có tay nghề được trả quá ít và giá quá cao, thật dễ hiểu tại sao một số lại chuyển sang phạm tội để có thu nhập.

Tất nhiên, tội phạm có thể bị xử lý bằng luật hình sự cứng rắn hơn và áp dụng các bản án giam giữ lâu hơn đối với những tội phạm dai dẳng, nhưng một số cách tốt nhất để đối phó với tội phạm có thể là giải quyết các nguyên nhân xã hội. Tăng cơ hội việc làm ở các khu vực nghèo hơn sẽ cải thiện mức sống, đồng nghĩa với việc tiếp cận với nhà ở giá cả phải chăng và giáo dục. Tài trợ của chính phủ cho các chương trình cai nghiện ma túy và rượu sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào chất kích thích và nhu cầu về hoạt động tội phạm xung quanh họ.

Tóm lại, tội phạm là một vấn đề chính, nhưng trừng phạt người phạm tội bằng một hệ thống hình phạt khắc nghiệt không phải là cách duy nhất. Những vấn đề này có thể được giải quyết thông qua việc chính phủ cung cấp việc làm và tài trợ để nâng cao mức sống và giảm đáng kể mức độ tội phạm.

Ieltscaptoc.com.vn hy vọng thông qua bài viết cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2 sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Chúc bạn học tốt và thành công nhé!

Bình luận