Tổng hợp từ vựng về chủ đề Hometown – IELTS Speaking

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
11.04.2021

Hometown là một chủ đề từ vựng rất quen thuộc, là một phần từ vựng của IELTS Speaking. Tuy nhiên, học từ vựng thế nào để đạt điểm cao thì không phải ai cũng biết. Cùng ieltscaptoc.com.vn khám phá toàn bộ từ vựng về chủ đề Hometown nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Hometown

Đây là những từ vựng liên quan tới topic “Hometown”, mọi người có thể tham khảo và học thêm cách dùng từ cũng như tự đặt ra những ví dụ để nhớ hơn về những từ vựng dưới đây nhé!

1.1. Các danh từ miêu tả cho thành phố

 • Heart of the city= city center = downtown: Khu trung tâm thành phố

Ví dụ: I really want to live in heart of the city because this is the place which happens the most important events.

 • Shopping centre = Shopping mall: A group of shops/stores built together, sometimes under one roof – Khu trung tâm mua sắm

Ví dụ 1: There are a variety of shopping centres in Ha Noi where I can buy anything.

Ví dụ 2: I usually go to the shopping mall near where I live so that I can buy the most beautiful clothes.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • High – rise flat: A building that is very tall and has a lot of floors – Căn hộ nhiều tầng

Ví dụ: Most of my friends live in high – rise flats where there are a lot of other families living.

Các danh từ miêu tả cho thành phố
Các danh từ miêu tả cho thành phố
 • Sprawling city: /ˈsprɔːlɪŋ/ A city that has grown over time and which covers a wide area – Thành phố lớn.

Ví dụ: I am going to visit a sprawling city in Japan which is very beautiful and attracts thousands of tourists because of its beauty at night.

 • Office block: A large building that contains offices – Tòa nhà văn phòng

Ví dụ: I am working in an office block with all the mod cons.

 • Multi – story car park: Car parks on several floors – Bãi đỗ xe có nhiều tầng

Ví dụ: Most office blocks have multi – story car parks so that they can have enough places for vehicles of all workers.

 • Chain store: Well-known brands with shops in multiple cities – Chuỗi cửa hàng đồ hiệu

Ví dụ: One of the most well – known chain stores throughout the world is Walmart.

 • Fashionable boutique: /ˈfæʃnəbl/ – /buːˈtiːk/ Fashionable clothes shops – Cửa hàng thời trang

Ví dụ: When you go to Ha Noi, you will see a number of beautiful fashionable boutiques but the price is exorbitant.

 • Upmarket shop: Expensive fashionable shops – Cửa hàng đồ hiệu

Ví dụ: Do you know Louis Vuitton, one of the most well – known upmarket shops in Germany?

 • Places of interest: buildings that have a particular interest for visitors – địa điểm thu hút khách du lịch

Ví dụ: I know many places of interest in Ha Noi where you certainly like when you come there.

 • Lively bars/restaurants: Bars or restaurants with a good atmosphere – Quán bar, nhà hàng sinh động.

Ví dụ: Young customers are passionate about lively bars because their atmosphere is very wonderful.

 • The rat race: /ðə ˈræt reɪs/ – The way of life of people living and working in a large city where people compete in an aggressive way with each other in order to be more successful, earn more money – Lối sống chạy đua nhau

Ví dụ: The novel is about a couple who get out of the rat race and buy a farm in France.

Để nắm trọn bộ từ vựng và cách học từ vựng IELTS hiệu quả, bạn có thể tham khảo từ vựng IELTS thông dụng nhấtTừ vựng chủ đề Education IELTS Speaking và 22000 từ vựng luyện thi IELTS PDF Harold Levine.

1.2. Các danh từ miêu tả cho vùng nông thôn

 • Suburb = Outskirt: /ˈsʌbɜːb/ – /ˈaʊtskɜːts/ An area where people live that is outside the centre of a city – Vùng ngoại ô, hai từ này hai được dùng theo cụm như sau:
 • In the suburbs = On the outskirts of + a place

Có hai lưu ý mình muốn chia sẻ với các bạn khi sử dụng cụm từ này, đó là: Các bạn cần lưu ý về giới từ đi kèm với 2 từ này, mặc dù có nghĩa giống nhau nhưng trước “suburb” phải sử dụng giới từ “IN”, còn trước “outskirts” được sử dụng trước giới từ “ON” và các từ “suburb” và “outskirt” được sử dụng trong cụm từ này luôn ở dạng số nhiều

Ví dụ: They live on the outskirts of Ha Noi which has tons of people.

= They live in the suburbs of Ha Noi which has tons of people.

Các danh từ miêu tả cho nông thôn
Các danh từ miêu tả cho nông thôn
 • Out – of town shopping centre/ retail park: large shopping centres outside of the town or city – Khu trung tâm mua sắm lớn ngoài thành phố

Ví dụ: My hometown has an out – of town shopping centre which attracts a number of visitors each year.

 • Inner-city: The central part of a city where people live and where conditions are often poor – Vùng nội thành
 • Poor housing: Housing that is not in good condition – Khu nhà ở tồi tàn

Ví dụ: Most people in Africa still live in poor housing.

 • Local facility: Local buildings or services serving the public – Cơ sở vật chất tại địa phương

Ví dụ: The government should upgrade local facilites so that residents can benefit from better services.

 • Residential area: /ˌrezɪˈdenʃl/ – An area where people live – Khu dân cư

Ví dụ: I live in a residential area which has just repaired and now it becomes a really beautiful and modern place.

 • Neighbourhood: /ˈneɪbəhʊd/ – Vùng lân cận

Ví dụ: We grew up in the same neighbourhood.

Xem thêm các bài viết về từ vựng:

1.3. Từ vựng miêu tả các loại phương tiện giao thông trong “Hometown”

 • Public transport: Phương tiện công cộng

Ví dụ: Public transport helps cities to reduce traffice jam, so the government should upgrade it.

 • Traffic conjestion = Traffic jam: /kənˈdʒestʃən/ – Ùn tắc giao thông

Ví dụ: Traffic jam is a big challenge that most developing countries are solving.

 • Rush hour: /ˈrʌʃ aʊə(r)/ – Giờ cao điểm

Ví dụ: Don’t travel at rush hour because it wastes a huge amount of time.

 • Bus route: Tuyến đường xe buýt

Ví dụ: The house is not on a bus route.

 • Underground system/subway: /ˌʌndəˈɡraʊnd/ / /ˈsʌbweɪ/ – Xe lửa ngầm

Ví dụ: I am taking a subway to go to Washington DC.

1.4. Một số danh từ khác để mô tả IELTS Speaking topic Hometown

 • Pavement café: /ˈpeɪvmənt/ /ˈkæfeɪ/ – Cà phê vỉa hè 

Ví dụ: Pavement café is an ideal place for those who want to hang out with their friends.

 • Tourist attraction: A place of interest to tourists – Địa điểm thu hút khách du lịch

Ví dụ: Da Nang is the tourist attraction where there are tons of people not only local visitors but also foreigners coming each year.

 • Boarded up shops: Shops that are no longer doing business – Cửa hàng không còn kinh doanh

Ví dụ: There are a lot of boarded up shops near where I live.

 • Overcrowding: /əʊvəˈkraʊdɪŋ/ – Đông dân

Ví dụ: Living in overcrowding is really uncomfortable in terms of traffic jam.

 • Cost of living: Chi phí sinh hoạt

Ví dụ: Despite the high cost of living, London is a greate place to live.

 • Pace of life: Nhịp sống

Ví dụ: I prefer the relaxed pace of life in the countryside.

 • Sense of community: Tính cộng đồng

Ví dụ: I enjoy living in the countryside because they have a sense of community.

1.5. Một số động từ liên quan đến chủ đề IELTS Speaking “Hometown”

 • To close down: To stop doing business – Ngừng hoạt động kinh doanh

Ví dụ: Some out – of – town shopping centres in my hometown have to close down because there are a few customers.

 • To get around: To travel around – Đi loanh quanh

Ví dụ: There is a fanstastic public transport system in Ha Noi, so it is very easy to get around.

1.6. Tính từ miêu tả IELTS Speaking chủ đề “Hometown”

 • Quiet = Peaceful = Tranquil: /ˈtræŋkwɪl/ Yên bình

Ví dụ: Most people want to live in a tranquil contryside because it can make people to reduce stress in their life.

 • Green: Xanh, hay đi kèm với danh từ “city” – Green city: thành phố xanh

Ví dụ: While some parts of Ha Noi are industrial, it is still a green city which is an ideal place for everyone to live.

 • Lively = bustling = vibrant: /ˈlaɪvli/ – /ˈbʌslɪŋ/ – /ˈvaɪbrənt/ Sinh động, rộn ràng, nhộn nhịp

Ví dụ: Da Nang is a vibrant city worth living. That is the reason why there are a lot of people wanting to live there.

 • Industrial (hay cụm industrial zone): (thuộc) khu công nghiệp

Ví dụ: If you live in an industrial zone, it is very risky for your health because you have to breathe in a polluted air.

 • Provincial: /prəˈvɪnʃl/ Thuộc về tỉnh

Ví dụ: My hometown is a provincial town but it has changed a lot during the last five years.

 • Historic: /hɪˈstɒrɪk/ Có tính chất lịch sử, được ghi vào lịch sử

Ví dụ: My hometown has many historic places such as …., so it attracts many tourists from all walks of life.

 • Cosmopolitan: /ˌkɒzməˈpɒlɪtən/ Containing people of different types or from different countries, and influenced by their culture – Thuộc toàn thế giới, thuộc quốc tế

Ví dụ: Ha Noi is a cosmopolitan city

2. Một số cụm từ tiếng Anh về quê hương thường dùng

 • Be surrounded by open/picturesque countryside: được bao quanh bởi vùng quê thoáng đãng/ đẹp như tranh vẽ

Ví dụ:

The life of most villagers depends on agriculture.

(Cuộc sống của hầu hết người dân trong làng là dựa vào nông nghiệp.)

Cuộc sống dựa vào nông nghiệp
Cuộc sống dựa vào nông nghiệp
 • Downshift to a less stressful life: thay đổi thành lối sống ít áp lực hơn

Ví dụ:

Sometimes you should take the time to visit your hometown to downshift to a less stressful life.

(Đôi khi bạn nên dành thời gian về thăm quê nhà để giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống.)

 • enjoy/love/explore the great outdoors: thích/yêu thích/khám phá hoạt động ngoài trời

Ví dụ:

My kids love to explore the great outdoors, so I usually take them to the countryside on weekends.

(Con tôi rất thích khám phá các hoạt động ngoài trời, vì vậy tôi hay đưa chúng về vùng quê vào cuối tuần.)

 • enjoy the relaxed/slower pace of life: tận hưởng nhịp sống thư giãn/chậm hơn

Ví dụ:

My hobby is to go to the remote countryside to enjoy the slower pace of life.

(Sở thích của tôi là hay tìm đến những vùng quê xa xôi để tận hưởng nhịp sống chậm rãi hơn.)

 • escape/quit/get out of/leave the rat race: trốn khỏi/bỏ/thoát khỏi/rời khỏi guồng quay cuộc sống

Ví dụ:

Countryside is a great place for you to escape the rat race.

(Vùng quê là nơi tuyệt vời để bạn thoát khỏi guồng quay của cuộc sống.)

 • look for/get/enjoy a little peace and quiet: tìm kiếm/tận hưởng một chút thanh bình và yên tĩnh

Ví dụ:

If your life is stressful, look for a little peace and quiet by going to a remote countryside.

(Nếu cuộc sống bạn áp lực, hãy tìm kiếm một chút yên bình và thanh tĩnh bằng cách về một vùng quê xe xôi nào đó.)

 • need/want to get back/closer to nature: cần/muốn trở về/gần gũi hơn với thiên nhiên

Ví dụ:

You will be closer to nature when you live in countryside.

(Bạn sẽ được gần gũi với thiên nhiên hơn khi bạn sống ở nông thôn.)

 • seek/achieve a better/healthy work-life balance: tìm kiếm/đạt được sự cân bằng công việc-cuộc sống tốt hơn/lành mạnh

Ví dụ:

My family usually spends 2 days on the weekend in countryside. It helps us have a healthy work-life balance.

(Gia đình tôi thường dành hai ngày cuối tuần ở miền quê. Điều đó giúp chúng tôi có sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống.)

 • seek/start a new life in the country: tìm kiếm/bắt đầu cuộc sống mới ở vùng quê

Ví dụ:

My father says that he will start a new life in the country when he retires.

(Bố tôi nói rằng ông ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở miền quê khi ông ấy về hưu.)

3. List câu hỏi và câu trả lời chi tiết IELTS speaking về chủ đề hometown

3.1. Tell me about your hometown/street/ apartment?

I’m Long from Dong Anh – a rural district in Hanoi city. This is an ancient land of the suburbs of Hanoi. It is a convergence of many cultural values and spiritual material typical of the capital.

Tôi là Long đến từ Đông Anh – một huyện ngoại thành ở thành phố Hà Nội. Đây là một vùng đất cổ xưa của vùng ngoại ô của Hà Nội. Là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần tiêu biểu của thủ đô.

3.2. What do you like your hometown/ street/ house/ apartment?

I love my hometown because of its tranquility. Although the area is under the process of strong urbanization and industrialization in recent years, the environment and local residents are still in harmony.

Tôi yêu quê hương của tôi vì sự thanh bình của nó. Mặc dù nơi đây đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ trong những năm gần đây, môi trường và người dân địa phương vẫn luôn hài hòa với nhau.

Câu hỏi và câu trả lời chi tiết IELTS speaking về chủ đề hometown
Câu hỏi và câu trả lời chi tiết IELTS speaking về chủ đề hometown

3.3. Tell me a good thing about the house?

My house is located in Dong Anh town. As to the place where I live, though it’s bit old, which was built almost 20 years ago, relatively tiny compared with modern houses, they are still comfortable to live.

Nhà tôi nằm ở thị trấn Đông Anh. Nơi tôi sống, mặc dù nó hơi cũ, được xây dựng cách đây 20 năm, tương đối nhỏ so với những ngôi nhà hiện đại, nhưng chúng vẫn rất thoải mái để sống.

3.4. Is there anything you don’t like about it?

Well to be quite honest, there’s one thing I don’t really like. That’s a traditional market in our area, which is very noisy in the morning.

Trung thực mà nói, có một điều tôi không thực sự thích. Đó là chợ truyền thống trong khu vực vì nó hay gây tiếng ồn vào buổi sáng.

3.5. Would you like to move to another city/street/house/ apartment?

I would readily come up with is Da Lat. I could spend my life closer to the nature, away from the loudness of urban life. But that is just a dream.

Tôi nghĩ ngay về Đà Lạt. Nếu tôi có thể ở đó, tôi có thể dành cuộc đời mình gần gũi hơn với thiên nhiên, tránh xa sự ồn ào của cuộc sống đô thị. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ.

3.6. What would you change about your city?

If I had a chance to do so, I would undoubtedly choose to protect its environment. My city has been under rapid development, which results in the air pollution in a few places. This pollution will soon affect the health of city inhabitants.

Nếu tôi có một cơ hội để thay đổi thành phố của tôi, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn bảo vệ môi trường. Thành phố của tôi đang phát triển nhanh chóng, mà kết quả là sự ô nhiễm không khí ở một vài nơi. Sự ô nhiễm này sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân thành phố.

3.7. Would you recommend your area/street as a good place to live?

Considering so many advantages I have mentioned above, though there’s a drawback, which I’m sure that can be improving; but in the end it’s still an ideal place to spend one’s life.

Xem xét rất nhiều lợi thế tôi đã đề cập ở trên, mặc dù có sự hạn chế mà theo tôi chắc chắn có thể được cải thiện; nhưng cuối cùng thì đây vẫn là một nơi lý tưởng để sống.

Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong từ vựng về chủ đề Hometown rồi. Việc học từ vựng theo từng chủ đề như vậy rất hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo thêm các chủ đề từ vựng của ieltscaptoc.com.vn để cải thiện vốn từ vựng, cũng như trình độ tiếng Anh của mình.

Bình luận