Cấu trúc Wish trong tiếng Anh

Cấu Trúc Wish: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập đáp án

Thanh Hiền Thanh Hiền
20.04.2021

“Wish” là động từ thường được sử dụng trong câu để bày tỏ ước muốn. Cấu trúc Wish là một trong những điểm ngữ pháp … + Xem thêm

cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Cách dùng & cấu trúc would rather trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Thanh Hiền Thanh Hiền
20.04.2021

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc would rather là loại câu nâng cao hơn so với các cấu trúc đơn giản như “I … + Xem thêm