120 Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất kèm lời giải chi tiết

huongnguyen huongnguyen
20.09.2023

So sánh hơn và so sánh nhất là hai phần học quan trọng cả trong ngữ pháp tiếng Anh và cả trong đời sống thường ngày. Khi nắm chắc được kiến thức về hai dạng so sánh này, bạn sẽ tạo được ấn tượng về khả năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với người đối diện.

Chính vì thế, trong bài viết này, IELTS Cấp Tốc sẽ cung cấp cho bạn mọi kiến thức cùng bài tập so sánh hơn và so sánh nhất. Hãy cùng theo dõi với chúng mình nhé!

Khái quát về so sánh hơn

Khái quát về so sánh hơn
Khái quát về so sánh hơn

So sánh hơn là gì?

Công thức so sánh hơn (Comparative form) là cấu trúc so sánh cơ bản trong tiếng Anh, được sử dụng để so sánh đặc điểm, tính chất của hai người, sự vật, hiện tượng với nhau để xác định sự khác biệt giữa chúng.

Công thức so sánh hơn

Công thức so sánh hơn
Công thức so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn

Công thức:

S + V + Short adj/adv_er + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

Ví dụ: 

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • The cheetah is faster than the lion. (Con báo đốm nhanh hơn sư tử.)
 • This smartphone is cheaper than the one I saw yesterday. (Chiếc điện thoại này rẻ hơn chiếc tôi thấy ngày hôm qua.)

Lưu ý: 

 • Với những tính từ/trạng từ ngắn có 1 âm tiết, ta chỉ cần thêm đuôi -er vào ngay sau tính từ đó để tạo thành dạng phù hợp trong công thức so sánh hơn. 

Ví dụ: loud → louder, fast → faster

 • Với những tính từ/trạng từ có 2 âm tiết kết thúc bằng “y”, ta chuyển “y” thành “i”, thêm đuôi -er. 

Ví dụ: Happy → happier, funny  → funnier, silly → sillier

 • Với những tính từ/trạng từ ngắn có kết thúc bằng 1 phụ âm nhưng trước đó là 1 nguyên âm, gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi -er.
  Ví dụ: Big → bigger, slim → slimmer, thin → thinner

So sánh hơn với tính từ/trạng từ dài

Công thức:

S + V + more + Long Adj/adv + than + O/ Clause/ N/ Pronoun 

Ví dụ: 

 • The Grand Canyon is more magnificent than any other natural wonder in the world. (Vịnh Grand Canyon tuyệt đẹp hơn bất kỳ kì quan tự nhiên nào khác trên thế giới.)
 • She solved the puzzle more efficiently than anyone else in the group. (Cô ấy giải quyết câu đố hiệu quả hơn bất kỳ ai khác trong nhóm.)

Lưu ý:

 • Những tính từ/ trạng từ có 2 âm tiết trở lên, kết thúc bằng “ly”, giữ nguyên đuôi “y”, thêm more vào trước để được so sánh hơn. 

Ví dụ: Quickly → more quickly, carefully → more carefully

 • Thêm “far”, “much”, “a lot” vào trước cụm từ so sánh để nhấn mạnh. 

Ví dụ: Her performance was much better than his. (Màn biểu diễn của cô ấy tốt hơn nhiều so với anh ấy.)

Một số cấu trúc so sánh hơn khác

 • Cấu trúc so sánh hơn gấp theo bội số thường được sử dụng để diễn đạt mức độ khác biệt giữa hai người, sự vật, sự việc bằng cách nói rằng một cái gì đó lớn hơn hoặc nhỏ hơn cái kia bao nhiêu lần.

Công thức

S + V + số lần + as + Adj/adv + as + N

Ví dụ: This car is four times as expensive as that one. (Chiếc xe này đắt gấp bốn lần so với chiếc kia.)

 • Cấu trúc so sánh hơn cấp tiến “càng thì càng”: Đây là cấu trúc so sánh cấp tiến, thể hiện sự nhấn mạnh trạng thái, càng thế này thì càng thế kia.

Công thức:

So sánh hơn + so sánh hơn

Ví dụ: The more you practice, the better you’ll become at playing the piano. (Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng giỏi hơn trong việc chơi piano.)

Khái quát về so sánh nhất

Khái quát về so sánh nhất
Khái quát về so sánh nhất

So sánh nhất là gì?

Công thức so sánh nhất (Superlative) trong tiếng Anh được sử dụng cho người, vật hay hiện tượng nhằm mục đích nêu lên đặc điểm khác biệt, tính chất nổi trội hơn hẳn so với các đối tượng còn lại trong một tập hợp nhất định. Trong so sánh nhất, nhóm đối tượng so sánh phải có ít nhất từ ba đối tượng trở lên.

Công thức so sánh nhất

Công thức so sánh nhất
Công thức so sánh nhất

So sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn

Công thức: 

S + V + the + short adj/adv_est + O/ Clause/ N/ Pronoun

Ví dụ: 

 • This cake is the sweetest dessert I’ve ever tasted. (Chiếc bánh này là món tráng miệng ngọt nhất mà tôi từng thử.)
 • He is the smartest student in the class. (Anh ấy là học sinh thông minh nhất trong lớp.)

Lưu ý:

 • Khi so sánh nhất, chúng ta sẽ thêm đuôi “est” vào cuối các tính từ/trạng từ trong câu. Những tính từ và trạng từ trong một câu so sánh nhất phải đi kèm với “the”. 
 • Với những tính từ/ trạng từ ngắn có 1 âm tiết, ta thêm đuôi “est” vào sau. Ví dụ: short → shortest.
 • Với những tính từ/trạng từtận cùng là e thì chỉ thêm “st”. Ví dụ: late → latest.
 • Với những tính từ/trạng từ có 1 âm tiết, kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm, gấp đôi phụ âm và thêm “est”. Ví dụ: fat → fattest.
 • Với những tính từ/trạng từ có 2 âm tiết kết thúc bằng phụ âm y, ta đổi y thành i và thêm “est”. Ví dụ: pretty → prettiest.

So sánh nhất với tính từ/trạng từ dài

Công thức:

S + V + the most + Long Adj/adv + O/ Clause/ N/ Pronoun

Ví dụ:

 • The sunset at the beach is the most beautiful thing I’ve ever seen. (Hoàng hôn ở bãi biển là điều đẹp nhất mà tôi từng thấy.)
 • The Louvre Museum in Paris is known for housing the most famous artworks in the world. (Bảo tàng Louvre ở Paris nổi tiếng vì chứa đựng các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới.)

Một số tính từ/trạng từ đặc biệt trong so sánh hơn và so sánh nhất

Tính từ/trạng từSo sánh hơnSo sánh nhấtNghĩa
MuchMoreMostnhiều
FarFarther/furtherFarthest/furthest xa
WellBetterBesttốt
LittleLessLeastít
BadWorseWorsttệ
OldOlder/ElderOldest/Eldestgià

Xem thêm:

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Bài tập so sánh kép

Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất kèm đáp án

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất
Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

Các bạn có thể download file tổng hợp các bài tập bên dưới để dễ dàng thực hành trong quá trình học bạn nhé.

download

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống các tính từ để hoàn chỉnh câu

 1. The weather is __________ (cold) today than it was yesterday.
 2. She is the __________ (smart) person in the room.
 3. The pizza was __________ (delicious) than the hamburgers.
 4. This is the __________ (interesting) book I’ve ever read.
 5. The tiger is __________ (dangerous) than the lion.
 6. My cat is __________ (playful) than my dog.
 7. That was the __________ (difficult) test I’ve ever taken.
 8. The sunrise is __________ (beautiful) than the sunset.
 9. Her dress is __________ (expensive) than mine.
 10. This restaurant has __________ (good) food than the one downtown.
 11. The river is __________ (shallow) than the lake.
 12. The movie was __________ (exciting) than the trailer.
 13. She is __________ (friendly) person I know.
 14. The summer is __________ (hot) than the spring.
 15. His car is __________ (fast) than hers.
 16. That was the __________ (annoying) noise I’ve ever heard.
 17. The marathon was __________ (tiring) than I expected.
 18. My grandmother’s stories are __________ (interesting) than mine.
 19. This puzzle is __________ (challenging) than the one we did last night.
 20. The mountain is __________ (high) in the winter.

Bài tập 2: Chọn đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống

 1. She is the __________ girl in our class.
 • a. pretty
 • b. prettier
 • c. prettiest
 1. This is the __________ movie I’ve ever seen.
 • a. good
 • b. better
 • c. best
 1. The Nile is the __________ river in the world.
 • a. long
 • b. longer
 • c. longest
 1. He is __________ than his brother.
 • a. tall
 • b. taller
 • c. tallest
 1. This is __________ book I’ve read.
 • a. interesting
 • b. more interesting
 • c. most interesting
 1. The winter in Canada is __________ than in Mexico.
 • a. cold
 • b. colder
 • c. coldest
 1. The new phone is __________ than the old one.
 • a. expensive
 • b. more expensive
 • c. most expensive
 1. The cake is __________ than the pie.
 • a. delicious
 • b. more delicious
 • c. most delicious
 1. Her handwriting is __________ than mine.
 • a. neat
 • b. neater
 • c. neatest
 1. My cat is __________ than my dog.
 • a. lazy
 • b. lazier
 • c. laziest
 1. He is the __________ in the family.
 • a. smart
 • b. smarter
 • c. smartest
 1. The summer heat is __________ in the desert.
 • a. unbearable
 • b. more unbearable
 • c. the most unbearable
 1. This computer is __________ than my old one.
 • a. fast
 • b. faster
 • c. fastest
 1. The movie was __________ than I expected.
 • a. exciting
 • b. more exciting
 • c. most exciting
 1. The mountain is __________ in the spring.
 • a. green
 • b. greener
 • c. greenest
 1. She is the __________ girl on the team.
 • a. strong
 • b. stronger
 • c. strongest
 1. The traffic in rush hour is __________.
 • a. terrible
 • b. more terrible
 • c. most terrible
 1. He is the __________ person to finish the race.
 • a. quick
 • b. quicker
 • c. quickest
 1. The new restaurant is __________ than the old one.
 • a. noisy
 • b. noisier
 • c. noisiest
 1. The flowers in the garden are __________ in spring.
 • a. colorful
 • b. more colorful
 • c. most colorful

Bài tập 3: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý

 1. This restaurant serves better pizza than the one down the street.

=> (worse) ____________________________________________

 1. The red dress is prettier than the blue one.

=> (uglier) ____________________________________________

 1. Climbing Mount Everest is more dangerous than climbing a local hill.

=> (safer) ____________________________________________

 1. She sings more beautifully than her sister.

=> (less) ____________________________________________

 1. The new movie is more interesting than the old one.

=> (less) ____________________________________________

 1. This laptop is faster than my old one.

=> (slower) ____________________________________________

 1. The weather in summer is hotter than in winter.

=> (colder) ____________________________________________

 1. Learning Spanish is easier than learning Mandarin.

=> (difficult) ____________________________________________

 1. The blue sky is more calming than a gray one.

=> (stressful) ____________________________________________

 1. Swimming in the ocean is more exciting than swimming in a pool.

=> (calmer) ____________________________________________

 1. The new museum is more modern than the old one.

=> (traditional) ____________________________________________

 1. This cake is tastier than the one you baked.

=> (less) ____________________________________________

 1. Her house is larger than her brother’s.

=> (smaller) ____________________________________________

 1. The early morning is quieter than the bustling afternoon.

=> (noisier) ____________________________________________

 1. His car is faster than mine.

=> (slower) _____________________________________________

 1. The skyscraper is taller than any other building in the city.

=> (shorter) ____________________________________________

 1. The old watch is more reliable than the new one.

=> (less) The new watch is less reliable than the old one.

 1. The new teacher is more patient than the old one.

=> (impatient) ____________________________________________

 1. The red roses are more fragrant than the white ones.

=> (less) ____________________________________________

 1. This novel is more captivating than the one I read last week.

=> (less) ____________________________________________

Bài tập 4: Chọn một trong hai đáp án để điền vào chỗ trống

 1. This laptop is (more expensive/ most expensive) __________ than my old one.
 2. The weather in summer is (hoter/hotter) __________ than in winter.
 3. Swimming in the lake is (most relaxing/more relaxing) __________ than in the pool.
 4. The red roses are (fragranter/more fragnant) __________ than the white ones.
 5. The new museum is (more modern/modernly) __________ than the old one.
 6. Writing a novel is (difficult/more difficult) __________ than writing a short story.
 7. The early morning is (more peaceful/peacefully) __________ than the bustling afternoon.
 8. His car is (faster/more fast) __________ than mine.
 9. The mountain is (higher/highest) __________ in the summer.
 10. This puzzle is (the most challenging/more challenging) __________ than the one we did last night.

Bài tập 5: Điền vào chỗ trống tính từ/trạng từ ở dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất

 1. My brother is (smart) __________ than I am.
 2. Her office is (close) __________ to the city center.
 3. My father is (hardworking) __________ person I know.
 4. Her handwriting is (neat) __________ than mine.
 5. The library is (quiet) __________ than the cafe.
 6. Math is (difficult) __________ subject in school.
 7. My job is (interesting) __________ than my previous one.
 8. My sister is (patient) __________ with kids than I am.
 9. The new laptop is (expensive) __________ than the old one.
 10. The restaurant is (crowded) __________ on Friday evenings.
 11. Chemistry is (challenging) __________ than biology.
 12. My mother is (organized) __________ than my father.
 13. My brother’s room is (messy) __________ in the house.
 14. My boss is (demanding) __________ than my previous supervisor.
 15. My job is (stressful) __________ during peak seasons.
 16. My cousin is (creative) __________ artist in our family.
 17. Her report was (thoroughly) __________ researched than mine.
 18. My office is (modern) __________ in the building.
 19. English is (important) __________ language to learn.
 20. My brother’s car is (reliable) __________ than mine.

Bài tập 6: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống

 1. Jennifer is ________ than her sister.
 • a. taller
 • b. the tallest
 • c. tall
 1. This book is ________ interesting than the one I read last week.
 • a. most
 • b. the most
 • c. more
 1. Mount Everest is ________ mountain in the world.
 • a. tall
 • b. the tallest
 • c. taller
 1. My dog is ________ than your dog.
 • a. big
 • b. bigger
 • c. the biggest
 1. This is ________ movie I’ve ever seen.
 • a. the most boring
 • b. boring
 • c. more boring
 1. Mary is ________ of all her siblings.
 • a. the youngest
 • b. young
 • c. younger
 1. I think math is ________ subject in school.
 • a. difficult
 • b. the most difficult
 • c. more difficult
 1. This cake is ________ the one I had yesterday.
 • a. delicious
 • b. the most delicious
 • c. more delicious
 1. His car is ________ expensive than mine.
 • a. expensiver
 • b. the most expensive
 • c. more expensive
 1. This flower is ________ than the one in your garden.
 • a. beautiful
 • b. more beautiful
 • c. the most beautiful
 1. My computer is ________ than your old one.
 • a. slow
 • b. slower
 • c. the slowest
 1. This is ________ book I’ve read in a long time.
 • a. interesting
 • b. the most interesting
 • c. more interesting
 1. The Nile River is one of ________ rivers in the world.
 • a. long
 • b. longer
 • c. the longest
 1. My brother is ________ me.
 • a. tall
 • b. taller
 • c. the tallest
 1. This is ________ place I’ve ever visited.
 • a. beautiful
 • b. more beautiful
 • c. the most beautiful
 1. She is ________ person I know.
 • a. kind
 • b. kinder
 • c. the kindest
 1. This test is ________ the last one.
 • a. difficult
 • b. more difficult
 • c. the most difficult
 1. My new apartment is ________ my old one.
 • a. close
 • b. closer
 • c. the closest
 1. The weather today is ________ yesterday.
 • a. hot
 • b. hotter
 • c. the hottest
 1. This restaurant is ________ in town.
 • a. good
 • b. better
 • c. the best

Bài tập 7: Viết lại các câu bên dưới dựa theo từ gợi ý

 1. The cheetah is the fastest land animal.

→ No other land animal is _____________ 

 1. John is taller than his younger brother.

→ John’s younger brother is ______________

 1. This cake is more delicious than the one I had last week.

→ The cake I had last week was not _____________ 

 1. The Eiffel Tower is one of the most famous landmarks in the world.

→ One of the most famous landmarks _______________

 1. The Pacific Ocean is larger than the Atlantic Ocean.

→ The Atlantic Ocean is ____________________

 1. Sarah is the youngest person in her family.

→ Nobody in Sarah’s family is _________________

 1. This movie is better than the one we watched last night.

→ The movie we watched last night wasn’t _________________

 1. The mountain climber reached the highest peak in the Himalayas.

→ No other peak in the Himalayas is ___________________

 1. My car is more fuel-efficient than yours.

→ Your car is not _____________________

 1. Emily is the most talented musician in the orchestra.

→ There is no musician in the orchestra _________________

Đáp án

Bài tập 1: 

 1. colder
 2. smartest
 3. more delicious
 4. most interesting
 5. more dangerous
 6. more playful
 7. most difficult
 8. more beautiful
 9. more expensive
 10. better
 11. shallower
 12. more exciting
 13. the friendliest
 14. hotter
 15. faster
 16. most annoying
 17. more tiring
 18. more interesting
 19. more challenging
 20. higher

Bài tập 2:

 1. c. prettiest
 2. c. best
 3. c. longest
 4. b. taller
 5. c. most interesting
 6. b. colder
 7. b. more expensive
 8. b. more delicious
 9. b. neater
 10. b. lazier
 11. c. smartest
 12. c. most unbearable
 13. b. faster
 14. b. more exciting
 15. b. greener
 16. c. strongest
 17. c. most terrible
 18. c. quickest
 19. b. noisier
 20. c. most colorful

Bài tập 3:

 1. This restaurant serves worse pizza than the one down the street.
 2. The blue dress is uglier than the red one.
 3. Climbing a local hill is safer than climbing Mount Everest.
 4. Her sister sings less beautifully than she does.
 5. The old movie is less interesting than the new one.
 6. My old laptop is slower than this one.
 7. The weather in winter is colder than in summer.
 8. Learning Mandarin is more difficult than learning Spanish.
 9. A gray sky is more stressful than a blue one.
 10. Swimming in a pool is calmer than swimming in the ocean.
 11. The old museum is more traditional than the new one.
 12. The cake you baked is less tasty than this one.
 13. Her brother’s house is smaller than hers.
 14. The bustling afternoon is noisier than the early morning.
 15. My car is slower than his.
 16. No other building in the city is shorter than the skyscraper.
 17. The new watch is less reliable than the old one.
 18. The old teacher is more impatient than the new one.
 19. The white roses are less fragrant than the red ones.
 20. The novel I read last week is less captivating than this one.

Bài tập 4:

 1. more expensive
 2. hotter
 3. more relaxing
 4. more fragrant
 5. more modern
 6. more difficult
 7. more peaceful
 8. faster
 9. higher
 10. more challenging

Bài tập 5:

 1. smarter
 2. closer
 3. the hardest working
 4. neater
 5. quieter
 6. the most difficult
 7. more interesting
 8. more patient
 9. more expensive
 10. busiest
 11. more challenging
 12. more organized
 13. the messiest
 14. more demanding
 15. most stressful
 16. the most creative
 17. more thoroughly
 18. the most modern
 19. the most important
 20. more reliable

Bài tập 6: 

 1. a) taller
 2. c) more
 3. b) the tallest
 4. b) bigger
 5. a) the most boring
 6. a) the youngest
 7. b) the most difficult
 8. c) more delicious
 9. c) more expensive
 10. b) more beautiful
 11. b) slower
 12. b) the most interesting 
 13. c) the longest 
 14. b) taller 
 15. c) the most beautiful 
 16. c) the kindest 
 17. c) the most difficult
 18. b) closer
 19. c) the hottest 
 20. c) the best in town.

Bài tập 7:

 1. No other land animal is faster than the cheetah.
 2. John’s younger brother is shorter than him
 3. The cake I had last week was not as delicious as this one.
 4. One of the most famous landmarks in the world is the Eiffel Tower.
 5. The Atlantic Ocean is smaller than the Pacific Ocean.
 6.  Nobody in Sarah’s family is younger than she is.
 7. The movie we watched last night wasn’t as good as this one.
 8. No other peak in the Himalayas is higher than the mountain climber reached.
 9. Your car is not as fuel-efficient as mine.
 10. There is no musician in the orchestra as talented as Emily.

Hy vọng rằng, với những kiến thức và bài tập so sánh hơn và so sánh nhất mà IELTS Cấp Tốc đã tổng hợp cho bạn ngày hôm nay sẽ giúp bạn nắm chắc cách sử dụng dạng cấu trúc này. Đừng quên theo dõi những bài viết mới nhất để cập nhật những bài học bổ ích về ngữ pháp trong quá trình học tiếng Anh bạn nhé!

Bình luận