50 câu bài tập phát âm lớp 7 có kèm đáp án

Giang Lê Giang Lê
14.10.2022

Phát âm là một phần bài tập rất là quen thuộc với các bạn học sinh lớp 7. Để đạt được điểm tối đa phần này, bạn cần luyện tập nhiều để nhớ từ vựng. Hãy cùng IELTS Cấp tốc luyện tập bài tập phát âm lớp 7 nhé.

Bài tập phát âm lớp 7

Ôn bài tập phát âm lớp 7

Find the word which has different sound in the part underlined

1.         A. purity          B. burning       C. cure            D. durable

2.         A. see              B seen             C. sportsman  D. sure

3.         A. pull              B. sugar          C. plural          D. study

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

4.         A. course        B. court           C. courage      D. cough

5.         A. bark            B. share           C. dare            D. bare

6.         A. cotton         B. bottle           C. cold            D. common

7.         A. dear            B. hear            C. bear            D. clear

8.         A. bury            B. curtain        C. burn            D. turn

9.         A. folk             B. work           C. pork            D. corn

10.       A. shout          B. sugar          C. share          D. surgery

11.       A. pool            B. moon          C. food            D. foot

12.       A. naked         B. beloved       C. helped        D. wicked

13.       A. fatal             B. favour         C. fathom        D. famous

14.       A. tomb           B. comb          C. dome          D. home

15.       A. myth           B. with             C. both            D. tenth

16.       A. south          B. truth            C. smooth       D. both

17.       A. ticked          B. checked     C. booked       D. naked

18.       A. chorus        B. cherish        C. chaos         D. scholar

19.       A. chain          B. entertain     C. bargain       D. complain

20.       A. food            B. blood          C. soon           D. moon

21.       A. about          B. amount       C. should        D. ground

22.       A. saddle         B. case            C. chase          D. basement

23.       A. drummer    B. future          C. number       D. umbrella

24.       A. flame          B. fame           C. came          D. manner

25.       A. darkness     B. warmth       C. market        D. remark

26.       A. hunt            B. pullover       C. under          D. funny

27.       A. book           B. floor            C. hook           D. cooker

28.       A. figure          B. bright          C. fight            D. sight

29.       A. over            B. rose            C. cover          D. chosen

30.       A. baggage     B. village         C. manage      D. stage

31.       A. butter          B. put              C. sugar          D. push

32.       A. few             B. new             C. threw          D. knew

33.       A. pretty          B. get               C. send            D. well

34.       A. grew           B. threw          C. knew          D. flew

35.       A. close           B. chose          C. lose             D. rose

36.       A. beard          B. fur               C. search        D. prefer

37.       A. are              B. fair              C. there           D. wear

38.       A. reliable        B. living           C. revival        D. final

39.       A. hasty           B. nasty           C. tasty            D. wastage

40.       A. bead            B. read            C. dead           D. recede

41.       A. nature         B. change        C. gravity        D. basis

42.       A. discipline     B. vision          C. cylinder       D. muscle

43.       A. office          B. promise      C. service        D. expertise

44.       A. suitable       B. biscuit         C. guilty          D. building

45.       A. patient         B. crescent      C. ancient        D. machine

46.       A. physical      B. mythology   C. rhythmic     D. psychology

47.       A. bury            B. friendly        C. pretty          D. pleasant

48.       A. chorus        B. cherish        C. chaos         D. scholarship

49.       A. creature      B. decent         C. league         D. menace

50.       A. danger        B. angel           C. anger          D. magic

ANSWER KEYS

1B2D3D4C5A6C7C8A9B10D
11D12C13C14A15B16C17D18B19C20B
21C22A23B24D25B26B27B28A29C30D
31A32C33A34C35C36A37A38B39B40C
41C42B43D44A45B46D47C48B49D50C
Đáp án bài tập phát âm lớp 7

Tải bài tập phát âm lớp 7 bản PDF đầy đủ

Download >> TẠI ĐÂY <<

Xem thêm: 50 Câu Bài Tập Phát âm Lớp 6 Có Kèm đáp án

Bài viết trên do IELTS Cấp tốc sưu tầm và đăng tải lại những bài tập phát âm lớp 7 trong môn tiếng Anh cho các bạn ôn luyện phần này. Bạn có thể mở rộng kho từ vựng bằng sách học từ vựng tiếng Anh. Chúc bạn học tốt.

Bình luận