Bài tập giới từ lớp 9 kèm đáp án đầy đủ để ôn thi

Minh Trí Minh Trí
20.11.2022

Trong văn nói tiếng Anh thông dụng, bạn sẽ sử dụng rất nhiều giới từ khác nhau để diễn tả trong các tình huống khác nhau. Tuy nhiên lại có những lúc lại không nhớ cách dùng của giới từ nên bạn bị khó khăn trong việc giao tiếp hoặc viết văn. Vậy thì hôm nay hãy cùng IELTS Cấp tốc ôn lại bài tập giới từ lớp 9 kèm đáp án đầy đủ nhé!

Định nghĩa giới từ là gì?

Giới từ là những từ đứng trước thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn. Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò gắn kết các từ, cụm từ trong câu để giúp bạn hiểu rõ hơn ngữ cảnh.

Mỗi giới từ sẽ có cách dùng cụ thể khác nhau nên khi học tiếng Anh bạn cần ghi nhớ các quy tắc của nó để áp dụng đúng

Ví dụ: He was born in 1999 : Anh ấy được sinh ra vào năm 1999

Theo quy tắc trong câu trên thì chúng ta phải dùng in đứng trước năm để diễn tả đúng ý nghĩa của câu.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ta có thể thấy, giới từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh.

Vị trí của giới từ

Giới từ trong câu được đặt ở các vị trí:

Sau động từ to be – trước danh từ:

I have been in Vietnam for 2 years (Tôi đã ở Việt Nam 2 năm rồi)

Sau động từ ( có thể đứng trực tiếp sau động từ hoặc sau động từ + 1 từ khác)

I live in Ho Chi Minh City: Tôi sống ở Hà Nội

She often goes to bed at 11PM: Cô ấy thường đi ngủ vào 11h tối.

Sau tính từ:

Mary’s mom is very worried about her health: Mẹ của Mary rất lo lắng về sức khỏe của cô ấy.

Các loại giới từ thường gặp 

Giới từ chỉ thời gian

IN (trong, vào ngày/ vào dịp) được dùng để chỉ các buổi trong ngày, tháng, năm, mùa, thập niên, thế kỷ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.

Ví dụ: in the afternoon, in October, in 2000, in the summer, in the 21st century, in the Middle Age, in two hours.

AT (vào lúc) thường được dùng để chỉ giờ, thời điểm cố định hoặc các kỳ nghỉ.

Ví dụ: at 10 o’clock, at night, at bedtime, at dawn, at Christmas, at the moment, at present, at the same time, at that time, at first.

ON (vào) được dùng để chỉ ngày trong tuần, ngày tháng trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể.

Ví dụ: on Saturday, on 15th February, on Christmas Day, on Thursday morning, on my birthday

(đặc biệt On time: đúng giờ)

 Giới từ chỉ nơi chốn 

AT (tại) thường được dùng để chỉ vị trí tại một điểm.

Ví dụ: at home, at school,  at the shop, at the beginning of…, at the end of …, at the airport, at the front/ back

IN (trong, ở trong) được dùng để chỉ vị trí trong một không gian, một diện tích; dùng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng, dùng với các phương tiện đi lại bằng xe hơi (car).

Ví dụ: in a hall, in the countryside, in Japan, in Hanoi, in a bus, in the universe

ON (trên, ở trên) được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng trong một tòa nhà hoặc dùng với một số phương tiện đi lại.

Ví dụ: on the board, on the second floor, on foot, on the ground

Sơ đồ tháp thể hiện cách dùng In- On- At theo hình thức sử dụng 

Tham khảo: Đầy đủ bài tập mạo từ a an the lớp 8 có đáp án

Giới từ chỉ sự chuyển động

To (đến)

Ví dụ: I go to school.

From … To (từ … đến)

Ví dụ: How far is it from your house to the market?

Through (xuyên qua)

Ví dụ: They walked through the field.

Across (ngang qua)

Ví dụ: The kids ran straight across in front of our car.

Round/ Around (xung quanh)

Ví dụ: The cat walks around the bush.

Along (dọc theo)

Ví dụ: They walked along the avenue.

Up (lên)/ Down (xuống)

Ví dụ: The price of perfume has went up.

Toward (Towards) (về phía)

Ví dụ: Please go straight forward! 

Trên đây là các lọa giới từ thường gặp, các bạn cần chú ý cách sử dụng để dùng đúng trong các trường hợp cần thiết. Nếu dùng sai giới từ, bạn có thể mất kha khá điểm khi thi.

Đặc biệt trong IELTS thì giới từ được sử dụng rộng rãi vì thế không được lơ là.

Chú ý kỹ các điều này nha!

Bài tập giới từ lớp 9

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây.

1. _____ time _____ time I will examine him on the work he has done.

A. From / to B. At / to C. In / to D. With / to

2. Tonny will stay there _____ the beginning in September _____ November.

A. from/ to B. till/ to C. from/ in D. till/ of

3. I would like to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Monday newspaper.

A. to B. for C. with D. in

4. Make a comment _____ that sentence!

A. to B. in C. on D. about

5. He’s a really wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him.

A. for B. with C. to D. about

6. Mommy is always busy _____ her work in the laboratory.

A. with B. at C. in D. of

7. The clerk _____ that counter said these purses were _____ sale.

A. in/ for B. at/ on C. at/ in D. on/ on

8. Don’t believe her! She just makes ______the whole story.

A. of B. up C. out D. off

9. The old like to descant _____ past memories.

A. in B. with C. on D. for

10. You should comply _____ the school principle.

A. to B. about C. with D. in

Đáp án

1A 2A 3B 4C 5C

6A 7B 8B 9C 10C


Bài viết trên là phần ôn lại lý thuyết cũng như bài tập giới từ lớp 9 dành cho các bạn học sinh đang cần nắm vững lại kiến thức này. Nếu bạn muốn ôn tập thêm nhiều chủ điểm khác, bạn có thể vào phần Ngữ pháp. IELTS Cấp tốc chúc bạn học tập tốt.

Bình luận