Cách hỏi tuổi bằng tiếng Anh và hướng dẫn trả lời

Cấp Tốc IELTS Cấp Tốc IELTS
22.02.2023

Hỏi tuổi là một vấn đề nhạy cảm đối với nhiều người, do đó bạn cần đảm bảo sự tôn trọng khi hỏi tuổi của ai đó. Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể sử dụng một số cách hỏi tuổi bằng tiếng Anh sau đây để tránh việc phát ngôn không phù hợp.

Cấu trúc hỏi tuổi bằng tiếng Anh

Cách hỏi tuổi trong tiếng Anh thường sử dụng cấu trúc “How old are you?”. Ngoài How old are you thì chúng ta cũng có thể sử dụng một trong những câu trúc sau để hỏi tuổi như “What is your age?”

tuổi bằng tiếng Anh

Đối với cấu trúc 1

How old + to be + S?

*Trong đó:

 • How old: từ để hỏi về tuổi bao nhiêu; tuổi thế nào
 • Trợ động từ to be được chia ở thì hiện tại cụ thể : is; am; are tương ứng với các ngôi số ít và số nhiều trong Tiếng Anh
 • S là chủ ngữ của câu có thể là đại từ (I; he she; it;..) hoặc cũng có thể là một danh từ riêng xác định ( Peter; An; Nhi; Jisoo;…)

Ví dụ:

 • How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
 • How old is he? (Anh ấy bao nhiêu tuổi?)
 • How old is Jisoo? (Jisoo bao nhiêu tuổi?)

Đối với cấu trúc 2

What + is +…age?

*Trong đó:

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • What: Từ để hỏi
 • Động từ to be: is bổ nghĩa cho danh từ hỏi tuổi bằng tiếng Anh.
 • Danh từ được hỏi:…age. Đứng trước age thông thường là các chủ từ sở hữu cách như: your (của bạn); his(của anh ấy); her (của cô ấy); their (của họ); our (của chúng tôi); …

Ví dụ:

What is your age? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

What is her age? (Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

>>> Tham khảo: Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh 2021 lưu ý

Cách trả lời tuổi trong Tiếng Anh

tuổi bằng tiếng Anh

Cách trả lời cho câu hỏi tuổi tác thông thường ta sẽ dùng cấu trúc trả lời như sau:

Chủ ngữ + to be + number + year(s) old

*Chú ý:

 >1: years old 

 <=1: year old

Early: Khi trả lời về tuổi của một người, nếu bạn muốn nói rằng họ còn trẻ hơn so với tuổi trung bình hoặc so với những người khác trong cùng độ tuổi, bạn có thể sử dụng “early”.

Ví dụ: She’s in her early twenties. (Cô ấy đang ở độ tuổi đầu hai mươi.)

Lisa is in my early 30 years old (Lisa mới 30 tuổi).

My mid: Khi trả lời về tuổi của một người, nếu bạn muốn nói rằng họ đang ở giữa hai độ tuổi nào đó, bạn có thể sử dụng “mid”.

Ví dụ: She’s in her mid-thirties. (Cô ấy đang ở độ tuổi giữa ba mươi.)

Hoa is in my mid 30 (Hoa đang ở giữa độ tuổi 30).

My late: cuối

Ví dụ: I am in my late 20 (Tôi đang ở cuối tuổi 20 rồi – 28-29 tuổi).

Ngoài ra để thể hiện rõ ý nghĩa tuổi tác trong tiếng anh còn có những cụm từ được chia theo nhóm tuổi như:

 • Baby: Áp dụng cho trẻ từ 0 – 1 tuổi.
 • Toddler: sử dụng cho trẻ từ 1 – 3 tuổi.
 • Child: sử dụng cho trẻ em từ 4 – 12 tuổi.
 • Teen/Teenager: dùng cho người ở độ tuổi từ 13 – 19 tuổi.
 • Adult: sử dụng cho người trên 20 tuổi tới 50 tuổi.
 • Senior/Elderly: Người sử dụng từ này trên 60 hoặc 65 tuổi.

>>> Tham khảo: Top 15 mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng nhất

Hội thoại về hỏi trả lời tuổi trong Tiếng Anh

Rose: Good morning Lisa, This is Jennie, She is my roommate.
(Chào buổi sáng Lisa, Đây là Jennie, Cô ấy là bạn cùng phòng của tôi.)
Lisa: Hi Jennie. My name is Lisa. Nice to meet you. May I ask how old you are?  (Chào Jennie, tên tôi là Lisa. Rất vui được gặp bạn. Tôi có thể hỏi bạn bao nhiêu tuổi không?)
Jennie: Sure, I’m 25 years old. How about you, Lisa? Jennie.
(Chắc chắn, tôi 25 tuổi. Còn bạn thì sao, Lisa?)
Lisa: I’m 24 years old. Thanks for sharing your age with me. 
(Tôi 24 tuổi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ tuổi của mình với tôi.)
Jennie: No problem at all. It’s not a secret or anything. How old are you turning this year? 
(Không vấn đề gì cả. Tuổi tôi không phải là bí mật gì. Còn bạn sắp bao nhiêu tuổi trong năm nay?)
Lisa: I’m turning 25 later this year. It’s funny how time flies. 
(Tôi sẽ 25 tuổi vào cuối năm nay. Thật buồn cười là thời gian trôi qua nhanh thật.)
Jennie: Yeah, it really is. It feels like we were just teenagers yesterday. 
(Vâng, thật sự vậy. Cảm giác như chúng ta chỉ là những người trẻ tuổi ngày hôm qua thôi.)
Lisa: I know, right? But I think we’re both still young at heart. 
(Tôi biết rồi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn trẻ con trong tâm hồn.)
Jennie: Absolutely! Age is just a number. 
(Hoàn toàn đúng! Tuổi tác chỉ là con số thôi.)
Lisa:
🙂

Tuổi tác và một vấn đề nhạy cảm vì vậy khi hỏi tuổi một người các bạn cần có một số chú ý vì vậy hy vọng qua bài viết này IELTS Cấp tốc đã mang lại cho các bạn những Cách hỏi tuổi, trả lời tuổi trong tiếng Anh bổ ích và giúp các bạn tự tin hỏi tuổi, trả lời tuổi theo cách các bạn mong muốn. 

Bình luận