Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph từ A→Z

Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph từ A→Z

Line gragh là gì? Làm thế nào để viết Line graph? Trong bài viết dưới đây ieltscaptoc.com.vn sẽ chia sẻ cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph từ A → Z để giúp các bạn hiểu rõ hơn về

Câu điều kiện loại 1 cấu trúc cách dùng và bài tập

Câu điều kiện loại 1 cấu trúc cách dùng và bài tập

Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện cơ bản giản nhất trong chuỗi câu điều kiện. Nó được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày cũng như văn viết. Để hiểu rõ hơn về câu điều

Nắm chắc cấu trúc the more – the more trong tiếng Anh

Nắm chắc cấu trúc the more – the more trong tiếng Anh

Khi đã có thể sử dụng các dạng câu so sánh thành thạo, thì yêu cầu cao hơn bạn cần đặt ra là mở rộng thành phần câu hoặc sử dụng các cấu trúc thu hút hơn. Trong số đó, cấu

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG “ALTHOUGH” TRONG TIẾNG ANH

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG “ALTHOUGH” TRONG TIẾNG ANH

Liên từ trong tiếng anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng và thường xuyên được sử dụng trong văn viết. Không chỉ giúp mạch văn trở nên liên kết và thống nhất, liên từ còn giúp