Hướng Dẫn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 5 Chi Tiết

Minh Trí Minh Trí
17.12.2022

Khi làm quen với tiếng Anh, giới thiệu bản thân là một trong số chủ đề đầu tiên các bạn được sẽ được học. Với các bạn học sinh lớp 5, bài giới thiệu sẽ có những điểm khác biệt và nhiều thông tin đa dạng hơn so với các lớp dưới. Trong bài viết dưới đây, ieltscaptoc.com.vn sẽ hướng dẫn bạn cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5. Bên cạnh đó, bài viết cũng gợi ý một số bài mẫu để các bạn tham khảo và áp dụng.

Cấu trúc bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5

Giới thiệu họ và tên, tuổi, quê quán

 • Giới thiệu tên, hoặc họ tên đầy đủ

My name is …… Tên tôi là ……

I am …… Tôi là ……

My first name is …… Tên tôi là ……

My last name is …… Họ tôi là ……

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

…… is my name …… là tên của tôi.

 • Giới thiệu tuổi

I am …… years old. Tôi …… tuổi.

I am almost …… Tôi sắp …… tuổi.

I am nearly …… Tôi gần ….. tuổi.

 • Giới thiệu quê quán, nơi ở

I am from …... Tôi đến từ ……

I come from …… Tôi đến từ ……

I was born in …… Tôi sinh ra ở ……

My hometown is …… Quê hương của tôi là ……

giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5
Hướng Dẫn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 5 Chi Tiết

Giới thiệu chung về gia đình

Khi giới thiệu về gia đình, bạn có thể sử dụng các mẫu câu gợi ý sau:

 • There are …… people/ members in my family. Có …… người/ thành viên trong gia đình tôi.
 • My family has …… people/ members. Gia đình tôi có …… người/ thành viên.
 • I have a brother/ sister. Tôi có anh trai/ chị gái.
 • I am the only child. Tôi là con một.

Giới thiệu trình độ học vấn và sở thích

 • Giới thiệu trình độ học vấn

I’m in 5th grade. Tôi đang học lớp 5.

I’m in 5A class. Tôi đang học lớp 5A.

I am a student/ pupil at …… Tôi đang là học sinh tại ……

 • Giới thiệu về sở thích

I like/ enjoy/ love …… (playing soccer, shopping, reading book, …) Tôi thích …… (chơi đá bóng, mua sắm, đọc sách, …)

My hobbies are …… Sở thích của tôi là ……

Giới thiệu về mơ ước trong tương lai

 • Giới thiệu về mơ ước trong tương lai

I hope/ want to become a/ an (doctor, policeman, astronaut…).  Tôi muốn hy vọng/ muốn trở thành một ( bác sĩ, cảnh sát, phi hành gia…).

 • Giải thích lý do vì sao

Because I want to help everyone. Bởi vì tôi muốn giúp đỡ mọi người.

Tham khảo: Hướng dẫn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 đầy đủ nhất

Tổng hợp các văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5

Bài 1:

Hello! Nhi is my name. I am from Ho Chi Minh City. I am ten years old. I am a student at Nguyen Trai primary school. There are four members in my family: my mother, father, brother, and I. I love eating KFC and BBQ. My hobbies are watching cartoon films, reading books and painting. I want to become a doctor. Because I want to heal and help people.

Bản dịch:

Xin chào! Nhi là tên của tôi. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mười tuổi. Tôi là học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi. Có bốn thành viên trong gia đình tôi: mẹ, bố, anh trai và tôi. Tôi thích ăn KFC và BBQ. Sở thích của tôi là xem phim hoạt hình, đọc sách và vẽ tranh. Tôi muốn trở thành một bác sĩ. Vì tôi muốn chữa bệnh và giúp đỡ mọi người.

Bài 2:

My name is Nam and I’m Vietnamese. I am almost ten years old. I was born in Ba Ria – Vung Tau Province. I’m a student at Nguyen Hue Primary School. I enjoy reading books and I like picture books best. My family has 4 members: My dad is an engineer. My mom is a teacher. My sister is studying in Ton Duc Thang university. My family is very important to me and I love my family so much.

Bản dịch: 

Tên tôi là Nam và tôi là người Việt Nam. Tôi gần mười tuổi. Tôi sinh ra ở Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tôi là học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ. Tôi thích đọc sách và tôi thích sách tranh nhất. Gia đình tôi có 4 thành viên: Bố tôi là kỹ sư. Mẹ tôi là một giáo viên. Chị gái tôi đang học tại trường đại học Tôn Đức Thắng. Gia đình tôi rất quan trọng đối với tôi và tôi yêu gia đình tôi rất nhiều.

Bài 3:

Good afternoon teacher and friends. My full name is Nguyen Van Nhi. I am ten years old. I live in Hai Phong City with my family. My favorite subjects are English and Maths. In my free time, I like listening to English music to improve my skills. And I love reading books to learn more new words. In the future, I want to become an English teacher, because I like teaching English to children.

Bản dịch: 

Chào buổi chiều thầy/ cô và các bạn. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Vân Nhi. Tôi mười tuổi. Tôi sống ở thành phố Hải Phòng với gia đình tôi. Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh và Toán. Trong thời gian rảnh của tôi, tôi thích nghe nhạc tiếng Anh để cải thiện kỹ năng của tôi. Và tôi thích đọc sách để học thêm nhiều từ mới. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh, bởi vì tôi thích dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Nhiều đoạn mẫu hơn: 10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 9 chất lượng

Bài 4:

My name is Phuong Thao. I’m ten years old. I am a student in class 5C in Hung Vuong primary school. My family has five members. They are my father, mother, brother, younger sister and me. My father is a good doctor, my mother is a nurse and they work at the hospital near my school. My brother is studying in Van Lang university. And my younger sister is seven years old, she is also a student at Hung Vuong primary school. I love my family very much because all members are important to me.

Bản dịch: 

Tôi tên là Phương Thảo. Tôi mười tuổi. Tôi là học sinh lớp 5C trường tiểu học Hùng Vương. Gia đình tôi có năm thành viên. Họ là bố, mẹ, anh trai, em gái và tôi. Ba tôi là một bác sĩ giỏi, mẹ tôi là y tá và họ làm việc tại bệnh viện gần trường học của tôi. Anh trai tôi đang học tại trường đại học Văn Lang. Còn em gái tôi năm nay bảy tuổi, cũng là học sinh trường tiểu học Hùng Vương. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều vì tất cả các thành viên đều quan trọng đối với tôi.

Bài 5:

Hello, everyone!  My name is Phong. I live in Dong Nai Province. I’m almost ten years old and I am a new pupil in class 5B, Le Quy Don primary school. My birthday is on the second of December. There are three people in my family: my father, my mother and I. I’m the only child. My hobbies are riding a bike, painting pictures and reading story books. Nice to meet you.

Bản dịch: 

Chào mọi người! Tôi tên là Phong. Tôi sống ở tỉnh Đồng Nai. Tôi gần mười tuổi và tôi là học sinh mới của lớp 5B, trường tiểu học Lê Quý Đôn. Sinh nhật của tôi là vào ngày thứ hai của tháng mười hai. Có ba người trong gia đình tôi: cha tôi, mẹ tôi và tôi. Tôi là con một. Sở thích của tôi là đi xe đạp, vẽ tranh và đọc truyện. Rất vui được gặp bạn.

Xem thêm: Top 15 mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng nhất

Trên đây là tổng hợp tất cả các kiến thức và các bài văn mẫu về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5. Hãy xem thêm những bài mẫu hay nhất tại chuyên mục Speaking nhé. IELTS Cấp Tốc hy vọng rằng bài viết này sẽ mang đến các quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh những thông tin hữu ích.

Bình luận