Phân biệt cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though, Even though

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
03.05.2021

Despite, In Spite of, Although, Though và Even though là những liên từ chỉ sự tương phản mang nghĩa là “mặc dù”. Mặc dù mang nghĩa giống nhau nhưng chúng lại có ngữ pháp khác biệt nhau. Ở bài viết này, ieltscaptoc.com.vn sẽ đưa ra cách phân biệt cấu trúc Despite, In Spite of, Although, Though và Even though. Cùng theo dõi bài viết nhé!

1. Định nghĩa Although, Even though, In spite of, Despite

Although, Though, Even though, Despite, In spite of là các liên từ (từ để nối/ conjunction) diễn tả sự đối lập giữa hai vế câu trong Tiếng Anh. Trong đó, vế chứa các liên từ này là vế phụ, vế còn lại là vế chính.

Ví dụ:

Although G-Ducky was thought to be the winner, it was De Choat who lifted the trophy.

(Mặc dù G-Ducky được cho là sẽ chiến thắng, nhưng Dế Choắt mới là quán quân chung cuộc.)

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc Despite và In spite of

Liên từ Despite và In spite of là những từ chỉ sự nhượng bộ, chúng giúp làm rõ sự tương phản của hai hành động hoặc sự việc trong cùng một câu.

2.1. Cấu trúc

Khi Despite và In spite of ở đầu câu thì phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề.

Despite/ In spite of + Noun/ Noun Phrase/ V-ing, S + V + …S + V + …despite/ in spite of + Noun/ Noun Phrase/ V-ing.
Cấu trúc Despite và In spite of
Cấu trúc Despite và In spite of

Ví dụ: 

 • Despite the bad weather, I still go to school

(Mặc cho thời tiết xấu, tôi vẫn đến trường.)

 • He still came to visit me sick in spite of being very busy

(Anh ấy vẫn đến thăm tôi ốm mặc dù rất bận rộn.)

Xem thêm: Cấu trúc Would you mind/ Do you mind trong tiếng Anh

2.2. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Despite/ In spite of

Lưu ý 1: Cấu trúc Despite the fact that

Cả Despite và In spite of đều đứng trước “the fact that” tạo thành một mệnh đề trạng ngữ. Theo sau mệnh đề này là mệnh đề chính của câu. 

Despite/In spite of the fact that + Clause, Main clause

Cấu trúc này rất dễ gây nhầm lẫn vì do người học tiếng Anh thường ghi nhớ máy móc Despite và In spite of không thể kết hợp với mệnh đề, hoặc nhớ nhầm cấu trúc sang cấu trúc Despite/ of the fact that.

Ví dụ:

 • The weather in Vietnam is quite hot despite the fact that it’s not over spring

(Thời tiết ở Việt Nam khá nóng mặc dù chưa qua mùa xuân)

 • In spite of the fact that Mary was sick, she came to work.

(Mặc dù bị ốm nhưng cô ấy vẫn cố gắng làm việc)

Lưu ý 2: Vị trí của Despite và In spite of có thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề sau đều được

Ví dụ:

 • Despite his leg pain, he still plays soccer

(Mặc dù chân đau nhưng anh ấy vẫn đi đá bóng)

 • He still plays soccer despite his leg pain.

(Anh ấy vẫn đi đá bóng mặc dù chân đau.)

Lưu ý 3: Trong bài kiểm tra năng lực Ielts, Despite thường được ưu tiên sử dụng hơn In spite of

Xem thêm:

3. Cấu trúc Although, Though, Even though

Về mặt ngữ nghĩa, Although, Though và even Though tương đồng với cấu trúc Despite và In spite of. Vì vậy chúng có thể dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên chúng lại có sự khác biệt về mặt ngữ pháp.

3.1. Cấu trúc

Trong tiếng Anh cơ bản, chúng ta có thể sử dụng các từ này thay thế cho nhau mà không bị thay đổi về mặt ngữ nghĩa.

Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì thích hợp)
Cấu trúc Although, Though, Even though
Cấu trúc Although, Though, Even though

Ví dụ:

 • He still chases after Anna even though he knows she doesn’t like him.

(Anh vẫn đuổi theo Anna dù biết cô không thích anh.)

 • Although your parents won’t let him, he still goes out with you.

(Mặc dù bố mẹ không cho phép nhưng anh ta vẫn ra ngoài với bạn.)

Lưu ý: Cả 3 liên từ đều có thể đứng ở đầu hoặc giữa câu. Khi sử dụng chúng ở đầu câu, phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề.

3.2. Cách dùng 

Mặc dù Although, Though, Even though có nghĩa hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế cho nhau nhưng ngữ cảnh và sắc thái biểu đạt 3 từ này lại khác nhau.

 • Sử dụng Though ở đầu mang nghĩa trang trọng hơn so với Although.
 • Even though diễn tả sự tương phản mạnh hơn although và though.
 • Sử dụng mệnh đề rút gọn với Although và Though trong văn viết trang trọng. Ngược lại, Though lại thường được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với nghĩa thân thiện, không trang trọng.

Ví dụ:

 • Though he was busy, he still came to see me.

(Dù bận nhưng anh ấy vẫn đến gặp tôi.)

 • Her salary is low even though her job is hard.

(Lương cô ấy thấp mặc dù công việc vất vả.)

4. Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

Nguyên tắc chung khi biến đổi câu giữa Although và Despite là:

 • Although/ though + mệnh đề
 • Despite/ in spite of + cụm từ

Dưới đây là một số cách biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ, cùng theo dõi nhé!

4.1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ

Trong trường hợp này, ta đem tính từ đặt trước danh từ và bỏ động từ to be

Although + S + V => In spite of/ despite + a/ an/ the + ADJ + N

Ví dụ:

 • Although the rain is heavy, she still goes to work. 

=> Despite the heavy rain, she still goes to work

(Mặc dù trời mưa nhưng cô ấy vẫn đi làm.)

 • Although the shirt was beautiful, she didn’t buy it because she ran out of money.

=> In spite of the beautiful shirt, she didn’t buy it because she ran out of money.

(Mặc dù chiếc áo rất đẹp nhưng cô ấy không mua vì hết tiền.)

4.2. Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau

Khi chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau, ta bỏ chủ ngữ ,động từ thêm “ing”.

Chuyển đổi câu giữa Although và Despite
Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

Ví dụ:

 • Although she was ill, she still went to school 

=>  Despite being ill, he still went to school.

(Mặc dù ốm nhưng cô ấy vẫn tới trường)

 • Although he is poor, he is still playful.

=>In spite of being poor, he is still playful.

(Dù nghèo khó nhưng vẫn ham chơi.)

4.3. Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ 

Ta biến đổi đại từ thành sở hữu, đổi tính từ thành danh từ và lược bỏ be 

Ví dụ: 

 • Although he was sick, he still played volleyball.

=> Despite his sickness, he still played volleyball.

(Mặc dù ốm, anh ấy vẫn chơi bóng chuyền)

 • Although he is fine, he can still get sick.

=> In Spite of his fineness, he can still get sick.

(Mặc dù anh ấy khỏe nhưng anh ấy vẫn có thể bị ốm)

Lưu ý: Cách chuyển đổi này có thể áp dụng với cấu trúc Because => Because of

5. Bài tập ứng dụng cấu trúc Despite

Bài tập

Cùng làm bài tập dưới đây để nắm vững kiến thức  về cấu trúc Despite , In spite of, Although, Though, Even though nhé

Bài tập 1: Chọn một trong các từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống

 1. …………….. she is beautiful, everybody hates her.
 2. ……………..earning a low salary, Sara helped her parents
 3. Anna did not do well in the exam …………….. working very hard.
 4. Lisa never talked to him …………….. she loved him.
 5. …………….. I was very hungry, I couldn’t eat.
 6. …………….. it was cold, Marie didn’t put on her coat.
 7. …………….. the weather was bad, we had a good time.
 8. Hung did the work …………….. being ill.
 9. She refused the job …………….. the low salary.
 10. He runs fast …………….. his old age.

Bài tập 2: Điền liên từ thích hợp 

 1. …………….. she is kind, some classmates don’t like her.
 2. …………….. having many friends, Sara prefers to travel alone. 
 3. Lena did not get a good grade…………….. her hard work.
 4. My best friend never talks to that guy …………….. she likes him.
 5. …………….. being starving, I couldn’t eat anything.
 6. …………….. it snowed, the football match still took place.
 7. …………….. the trip made us tired, we had a good time.
 8. Jack finished his homework …………….. his illness.

Đáp án

Bài tập 1

1. Although2. In spite of3. In spite of4. Although5. Although
6. Although7. Although8. In spite of9. Because of10. In spite of

Bài tập 2

 1. Although/ Though/ Even though
 2. Despite/ In spite of
 3. Despite/ In spite of
 4. Although/ Though/ Even though
 5. Despite/ In spite of
 6. Although/ Though/ Even though
 7. Although/ Though/ Even though
 8. Despite/ In spite of

Trên đây là tất tần tật về cấu trúc in spite ofcách phân biệt cấu trúc in spite of với Despite, Although, Though, Even though. Nếu bạn còn thắc mắc hãy comment xuống dưới, ieltscaptoc.com.vn sẽ giải đáp giúp bạn. Chúc các bạn học tập tốt.

Bình luận