Bài tập Used to lớp 8 luyện tập có kèm đáp án

Giang Lê Giang Lê
29.10.2022

Trong chương trình thi tiếng Anh cấp 2, bài tập Used to lớp 8 sẽ không còn xa lạ gì với các bạn học sinh. Hôm nay cùng IELTS Cấp tốc ôn lại chủ điểm ngữ pháp này nhé.

Ôn lý thuyết cho bài tập Used to lớp 8

Công thức: 

Ôn lý thuyết cho bài tập Used to lớp 8
Ôn lý thuyết cho bài tập Used to lớp 8

Cách dùng cấu trúc:

Cấu trúc used to V được sử dụng diễn tả một hành động đã từng xảy ra trong một thời gian ở quá khứ.

Cấu trúc này phân biệt với thì quá khứ đơn là hành động này lặp lại trong 1 khoảng thời gian rồi. Bạn còn có thể dùng used to để so sánh quá khứ khác với hiện tại ra sao.

Ví dụ:

Khẳng định:

John used to be a famous swim athlete when he was young. 

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

John đã từng là vận động viên bơi lội hồi còn trẻ.

There used to be a market here. 

Ở đây từng có một cái chợ.

Phủ định:

I didn’t use to go fishing.
Trước kia tôi không thường đi câu cá.

She didn’t use to drink that much alcohol
Trước kia cô ấy không uống nhiều thức uống có cồn như vậy.

Nghi vấn:

Did Carl use to smoke?
Trước kia Carl có hút thuốc không?

Did you use to consume meat before becoming a vegetarian?
Bạn có tiêu thụ thịt không trước khi trở thành người ăn chay ?

Lưu ý:

1. Phủ định của cấu trúc used to V có thể được viết dưới dạng used not to V. Ví dụ:

  • I used not to go swimming.
  • She used not to drink that much coffee.

2. Không có thì hiện tại với cấu trúc used to V trong tiếng Anh. Để nói về thói quen trong hiện tại, ta dùng các trạng từ tần suất (usually, always, often, never,…)

3. Cấu trúc là Used hay use?

Khi trong câu không có “did”, ta dùng “used to” (có d)

Khi trong câu có “did”, ta dùng “use to” (không có d)

Bài tập used to lớp 8

Bài 1

Điền vào chỗ trống bằng cấu trúc used to

1. He  _________ (swim) a lot when he was younger.

2. Where _________ (you / go) last year?

3. Mary _________(not enjoy) studying, but she does now.

4. That building _________ (be) a cinema, but it’s closed down.

5. Jessi _________ (live) next door to me.

6. We _________ (not like) math lessons – our teacher was strict!

7. John _________ (not eat) vegetables, but now he eats them.

8. _________ (they / have) a sports car?

9. This computer _________ (be) so expensive.

10. Mr Blue remembers that he _________ (not/ sing) in that karaoke.

Đáp án bài 1

1. used to swim

2. did you use to go

3. didn’t use to enjoy

4. used to be

5. used to live

6. didn’t use to like

7. didn’t use to eat

8. Did they use to have

9. used to be

10. didn’t use to sing 

Bài 2

Viết lại câu bằng cấu trúc Used to

1. I usually stayed up late to watch football matches last year, but now I don’t.

I used _______________________________________________

2. There were some trees in the field, but now there aren’t any.

There used _____________________________________________

3. Anna doesn’t live with her parents any more.

Anna used ______________________________________________

4. He is not a poor man any more, but now he is a rich businessman.

He used _______________________________________________

5. They didn’t often go to the cinema every Sunday last year.

They didn’t use _________________________________________

6. My hair now is much longer than it was in the past.

In the past my hair used __________________________________

7. I don’t have time to collect stamps as when I was in primary school.

I used _______________________________________________

8. Did you often go to the beach when you lived in Nha Trang?

Did you use __________________________________________

9. Mr. Hung often went to work by motorbike, but now he goes to work by bus.

Mr. Hung ___________________________________________

10. There were traffic jams in this street during rush hours, but now the street has become wider.

There _______________________________________________

11. John ate a lot of pizza when he was a child.

John ________________________________________________

Đáp án

1. I used to stay up late to watch football matches.

2. There used to be some trees in the field.

3. Anna used to live with her parents.

4. He used to be a poor man, but now he is a rich businessman.

5. They didn’t use to go to the cinema every Sunday.

6. In the past my hair used to be shorter.

7.I used to have time to collect stamps when I was in primary school.

8. Did you use to go to the beach when you lived in Nha Trang?

9. Mr. Hung used to go to work by motorbike, but now he goes to work by bus.

10. There used to be traffic jams in this street during rush hours, but now the street has become wider.

11. John used to eat a lot of pizza when he was a child

Trên đây là bài tập used to lớp 8 đầy đủ cho các bạn ôn luyện để chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh sắp tới. Mong các bạn học tốt và có thể tham khảo thêm các bài Ngữ pháp tại IELTS Cấp tốc.

Bình luận