Tất tần tật về mệnh đề IF (Câu điều kiện) trong tiếng Anh

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
03.08.2021

Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2, 3 cùng với mệnh đề “If” là loại câu được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong văn viết. Đây là một mệnh đề đơn giản và phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm vững cách sử dụng chúng chính xác nhất.

Trong bài viết này, ieltscaptoc.com.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu và ôn kĩ về cách dùng của các loại câu điều kiện trong tiếng Anh.

1. Câu điều kiện là gì?

Trong tiếng Anh câu điều kiện dùng để diễn đạt, giải thích về một sự việc nào đó có thể xảy ra khi điều kiện nói đến xảy ra. Hầu hết các câu điều kiện đều chứa “if”. Một câu điều kiện có hai mệnh đề.

 • Mệnh đề chính hay gọi là mệnh đề kết quả.
 • Mệnh đề chứa “if” là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện, nó nêu lên điều kiện để mệnh đề chính thành sự thật.
Câu điều kiện là gì?
Câu điều kiện là gì?

Thông thường mệnh đề chính sẽ đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Tuy nhiên chúng ta có thể đảo mệnh đề phụ lên trước câu và thêm dấu phẩy vào sau mệnh đề phụ để ngăn cách giữa mệnh đề phụ và mệnh đề chính.

Ví dụ:

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • If the weather is nice, I will go to Cat Ba tomorrow.

Nếu thời tiết đẹp, tôi sẽ đi Cát Bà vào ngày mai.

 • If I were you, I would buy that laptop.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua chiếc máy tính đó.

 • I would have got better marks if I had learned hard.

Tôi sẽ đạt điểm cao hơn nếu tôi đã học hành chăm chỉ.

Có phải bạn đang gặp khó khăn về cách học ngữ pháp trong tiếng Anh như thế nào sao cho hiệu quả đúng không, thì tandaiduong.edu.vn chính là nơi tốt nhất dành cho bạn. Website chuyên chia sẻ những mẹo học tiếng anh hiệu quả và bổ trợ cho bạn các kiến thức để từ đó có nguồn kiến thức vô tận giúp bạn nâng cao trình độ IELTS của mình.

2. Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh

Tương ứng với các thời điểm điều kiện xảy ra, câu điều kiện cũng được phân loại thành các dạng dựa vào các mốc thời gian đó. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cấu trúc và cách dùng của mỗi loại câu điều kiện ngay sau nhé!

2.1. Câu điều kiện loại 0 (zero conditional)

Diễn tả những tình huống được coi là chân lý

Câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn giải thích tình huống những tình huống được coi là chân lý, thường là những sự thật trong cuộc sống, ví dụ như khoa học.

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S+ V (Hiện tại đơn)S + V (Hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • If you freeze water, it becomes a solid.

(Nếu bạn đóng bằng nước, nó sẽ thành thể cứng.)

 • Plants die if they don’t get enough water.

(Thực vật sẽ chết nếu nó không có đủ nước.)

 • If public transport is efficient, people stop using their cars.

(Nếu giao thông công cộng mà hiệu quả, mọi người sẽ không dùng xe riêng nữa.)

Xem thêm: Kiến thức về từ chỉ số lượng trong tiếng Anh chi tiết nhất

Đưa ra những lời chỉ dẫn, đề nghị

Ngoài ra câu điều kiện loại 0 còn được sử dụng để đưa ra những lời chỉ dẫn, lời đề nghị.

Ví dụ:

 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.

(Nếu Bill gọi, bảo anh ấy gặp tôi ở rạp chiếu phim.)

 • Ask Pete if you’re not sure what to do.

(Hãy hỏi Pete nếu bạn không rõ phải làm gì.)

 • If you want to come, call me before 5:00.

(Nếu bạn muốn tới, hãy gọi tôi trước 5 giờ.)

Có thể thay thế if bằng when mà không làm thay đổi nghĩa

Trong câu điều kiện loại 0, chúng ta có thể thay thế “if” bằng “when” mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu nói:

 • If you heat ice, it melts.

(Nếu bạn làm nóng đá, nó tan chảy)

 • Ice melts if you heat it.

(Đá tan chảy nếu bạn làm nóng nó.)

 • When you heat ice, it melts.

(Khi bạn làm nóng đá, nó tan chảy.)

 • Ice melts when you heat it.

(Đá tan chảy khi bạn làm nóng nó.)

2.2. Câu điều kiện loại 1

Diễn ta sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả những sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai và kết quả của nó.

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S + V (Hiện tại đơn)S + will + V (Tương lai đơn)

Ví dụ:

 • If you don’t hurry, you will miss the bus.

(Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt.)

Câu điều kiện loại 1
Câu điều kiện loại 1
 • If I have time, I’ll finish that letter.

(Nếu có thời gian, tôi sẽ hoàn thành lá thư đó.)

 • What will you do if you miss the plane?

(Nếu bạn lỡ chuyến bay bạn sẽ làm gì?)

Có thể sử dụng động từ khuyết thiếu

Trong câu điều kiện loại 1, thay vì sử dụng thì tương lai chúng ta cũng có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu để thể hiện mức độ chắc chắn hoặc đề nghị một kết quả nào đó:

 • If you drop that glass, it might break.

(Nếu bạn làm rơi chiếc cốc, nó sẽ vỡ.)

 • I may finish that letter if I have time.

(Tôi sẽ hoàn thành lá thư đó nếu tôi có thời gian.)

 • If he calls you, you should go.

(Nếu anh ấy gọi bạn, bạn nên đi.)

Xem thêm: Cách đọc và hình thức viết của phần trăm trong tiếng Anh

2.3. Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả những tình huống không có thật, không thể xảy ra trong tương lai và giả định kết quả nếu nó có thể xảy ra.

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S + V-ed (Quá khứ đơn)S + would + V (dạng 1 lùi thì)

Ví dụ:

 • If the weather wasn’t so bad, we could go to the park.(But the weather is bad so we can’t go.)

(Nếu thời tiết không quá tệ, chúng ta đã có thể đến công viên – Tuy nhiên thời tiết xấu nên chúng ta không thể đi).

 • If I was the Queen of England, I might give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)

(Nếu tôi là nữ hoàng Anh, tôi sẽ cho mỗi người một con gà – Nhưng tôi không phải nữ hoàng.)

 • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don’t speak Italian, so I am not working in Italy)

(Tôi sẽ đang làm việc ở Ý nếu tôi nói được tiếng Ý – nhưng tôi không nói tiếng Ý, vì vậy tôi đang không làm việc ở Ý.)

2.5. Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn tả những sự việc không xảy ra trong quá khứ và xác định kết quả nếu nó đã xảy ra. Cấu trúc câu này thường ám chỉ sự tiếc nuối hoặc lời trách móc.

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S + had + V-PII (Quá khứ hoàn thành)S + would + have + V-PII (Dạng 2 lùi thì)

Ví dụ:

 • If I had worked harder I could have passed the exam. (But I didn’t work hard, and I didn’t pass the exam.

(Nếu tôi học chăm chỉ tôi đã có thể vượt qua kỳ thi.)

 • If I had known you were coming I would have baked a cake. (But I didn’t know and I didn’t bake a cake.

(Nếu mà biết bạn đến thì tôi đã nướng bánh.)

 • If she hadn’t got a job in London , she would have married him.

(Nếu cô ấy không có công việc ở London thì cô ấy đã lấy anh ta.)

2.6. Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp diễn tả những sự việc trái ngược với sự thật đã xảy ra trong quá khứ và giả định kết quả nếu những điều này thực sự đã xảy ra. Những kết quả này sẽ trái với sự thật ở hiện tại.

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S + had + V-PII (Quá khứ hoàn thành)S + would + V

Ví dụ: 

 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn’t study and now I don’t have my license)

(Nếu tôi học thì giờ tôi đã có bằng lái xe rồi – nhưng tôi đã không học và hiện tại tôi không có bằng lái xe.)

 • I could be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn’t take the job and I’m not a millionaire)

(Tôi đã có thể đang là một triệu phú nếu tôi nhận công việc đó – nhưng tôi đã không nhận và bây giờ tôi không phải triệu phú.)

 • If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. (but you didn’t spend all your money and now you can buy this jacket)

(Nếu tôi tiêu hết tiền thì tôi đã không mua cái áo khoác này – nhưng tôi không tiêu hết tiền và giờ tôi có thể mua chiếc áo khoác.)

3. Một số lưu ý về cách dùng câu điều kiện

Cũng giống như động từ có động từ thường và động từ bất quy tắc, các cấu trúc câu đầu điều kiện cũng có những trường hợp đặc biệt cần lưu ý.

Lưu ý 1

Trong câu điều kiện có mệnh đề phụ ở dạng phủ định, chúng ta có thể dùng “unless” thay cho “if not…”.

Một số lưu ý về cách dùng câu điều kiện
Một số lưu ý về cách dùng câu điều kiện

Ví dụ:

 • I will buy you a new laptop if you don’t let me down.

(Tôi sẽ mua cho cậu một cái máy tính xách tay mới nếu cậu không làm tôi thất vọng.)

=> I will buy you a laptop unless you let me down.

(Tôi sẽ mua cho cậu một cái máy tính xách tay mới trừ khi bạn làm tôi thất vọng.)

 • I will go to Cao Bang tomorrow if it doesn’t rain. 

(Tôi sẽ đi Cao Bằng vào ngày mai nếu mà trời không mưa.)

=> I will go to Cao Bang tomorrow unless it rains.

(Tôi sẽ đi Cao Bằng vào ngày mai trừ khi trời mưa.)

 • Mary can’t let you in if you don’t give her the password.

(Mary không thể để bạn vào trong nếu như bạn không đưa cho cô ấy mật khẩu.)

=> Mary can’t let you in unless you give her the password.

(Mary không thể để bạn vào trong trừ khi bạn đưa cho cô ấy mật khẩu.)

Lưu ý 2

Trong câu điều kiện loại I, có thể sử dụng thì tương lai đơn trong mệnh đề phụ nếu mệnh đề phụ diễn ra sau khi mệnh đề trình diễn ra

Ví dụ: 

 • If aspirin will ease my headache, I will take a couple tonight.

(Nếu aspirin có thể giảm bớt cơn đau đầu của tôi, tôi sẽ uống hai viên tối nay.)

 • If you will take me to the park at 9 a.m, I will wake you up at 8 a.m.

(Nếu bạn có thể đưa tôi tới công viên lúc 9 giờ sáng, tôi sẽ đánh thức bạn dậy lúc 8 giờ sáng.)

 • If I will have English lesson this afternoon, I will book a grab to school now.

(Nếu tôi có ca học tiếng Anh vào chiều nay, tôi sẽ đặt một chuyến grab tới trường ngay bây giờ.)

Lưu ý 3

Trong câu điều kiện loại 2, chúng ta  sử dụng “were” thay cho “was”

Ví dụ: 

 • If I were you, I would never do that to her. 

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bao giờ làm vậy với cô ấy.)

 • If I were you, I would take part in this competition. 

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tham gia cuộc thi này.)

 • If I were you, I would believe in her.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tin cô ấy.)

Cách dùng này trang trọng và phổ biến hơn.

Lưu ý 4

Câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3 thường được sử dụng trong cấu trúc wish và cấu trúc câu would rather để thể hiện sự tiếc nuối hoặc ý trách móc ai đó đã hoặc không làm gì.

Ví dụ:

 • If I had reviewed for the exam, I would not have got mark D!

(Nếu tôi ôn tập cho kỳ thi, tôi đã không bị điểm D!)

=> I wish I had reviewed for the exam.

(Ước gì tôi đã ôn tập cho kỳ thi.)

=> I would rather I had reviewed for the exam.

(Giá như tôi đã ôn tập cho kỳ thi.)

 • If I had gone to that party, I could have met her.

(Nếu tôi tới bữa tiệc đó, tôi đã có thể gặp cô ấy.)

=> I wish I had gone to that party.

(Ước gì tôi đã tới bữa tiệc đó.)

=> I would rather I had gone to that party.

(Giá như tôi đã tới bữa tiệc đó.)

Xem thêm: Tất tần tật trọn bộ kiến thức về danh từ trong tiếng Anh

4. Bài tập về câu điều kiện

Bài tập

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

 1. If we meet at 9:30, we  (to have) plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she  (to look) in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she  (to feed) the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates  (to understand) you.
 5. Dan  (to arrive) safe if he drove slowly.
 6. You  (to have) no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you  (to swim) in this lake, you‘ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you  (to press) the green button.
 9. If Mel  (to ask) her teacher, he‘d have answered her questions.
 10. I  (to call) the office if I was/were you.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Mary would have visited her old friend before if there _____ quite a lot of people there.

A. hadn’t

B. wouldn’t be

C. hadn’t been

D. wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for school.

A. wouldn’t have been

B. wouldn’t be

C. would be

D. would have been

Bài tập về câu điều kiện
Bài tập về câu điều kiện

3. If I _____, I would express my feelings to her.

A. were you

B. would be you

C. was you

D. am you

4. If _____ as I told her, she wouldn’t have had many mistakes.

A. she has done

B. she does

C. she had done

D. she did

5. If the tree wasn’t so high, the child _____ it up to take his kite down.

A. could have climbed

B. could climb

C. is climbing

D. climbed

Bài tập 3: Chuyển những câu sau sang câu điều kiện.

1. Stop talking or you will wake the children up.

→ If………………………………………..….…….

2. I lost her number, so I didn’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

3. Mary got lost because she didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

4. Linda felt sick because she ate lots of cakes.

→……………………………………………..……

5. June is so fat because of his eating so many chips.

→……………………………………………..……

Bài tập 4: Chia động từ (loại 1&2)

 1. If we _____________ to Dresden, it will be a fantastic trip. (cycle)
 2. I _____________ the school bus if I don’t get up early. (miss)
 3. Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. (has)
 4. She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. (support)
 5. If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. (phone)
 6. If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. (go)
 7. If my brother _____________ his car here, the traffic warden would give him a ticket. (park)
 8. You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. (not wear)
 9. If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ (get)
 10. If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up to full volume. (turn up)


Bài tập 5: Chia động từ (hỗn hợp 3 loại)

1. If it rains, the boys ______________ hockey. (play)
2. If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have to buy them. (grow)
3. Jim ______________ whisky distilleries if he travelled to Scotland. (see)
4. Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have to do)
5. She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)
6. If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)
7. If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)
8. We ______________ John if we’d known about his problems. (help)
9. If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)
10. If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

Xem thêm: Trật tự tính từ trong tiếng Anh

Đáp án

Bài tập 1

 1. If we meet at 9:30, we will have plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she looked in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she had fed the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates would understand you.
 5. Dan would arrive safe if he drove slowly.
 6. You would have had no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you swim in this lake, you‘ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you press the green button.
 9. If Mel had asked her teacher, he‘d have answered her questions.
 10. would call the office if I was/were you.

Bài tập 2

1. C2. A3. A4. A5. B

Bài tập 3

 1. If you keep talking, you will wake the children up.
 2. If I hadn’t lost her number, I would have rung her up.
 3. If Mary had had a map, she wouldn’t have got lost.
 4. If Linda hadn’t eaten lots of cakes, she wouldn’t have felt sick.
 5. If June ate less chips, he wouldn’t be fat.

Bài tập 4

1. cycle2. will miss3. had4. would support5. will phone
6. goes7. parked8. don’t wear9. will get10. will turn up

Bài tập 5

 1. won’t play
 2. grew
 3. would see
 4. didn’t have to do
 5. hadn’t stayed up
 6. wait
 7. would miss
 8. would have helped
 9. had used
 10. would be

Đó là tất cả lý thuyết về cấu trúc câu điều kiện (mệnh đề If) mà ieltscaptoc.com.vn đã tổng hợp. Hi vọng bài viết đem đến những thông tin bổ ích cho bạn. Chúc các bạn học tập tốt và thành công.

Bình luận