Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph từ A→Z

Uyên Tú Uyên Tú
26.07.2021

Line gragh là gì? Làm thế nào để viết Line graph? Trong bài viết dưới đây ieltscaptoc.com.vn sẽ chia sẻ cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph từ A → Z để giúp các bạn hiểu rõ hơn về phần thi này. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph từ A→Z
Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph từ A→Z

 1. Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Line graph

 • MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
 • TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).
 • THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)
 • THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

Đề bài

The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph
Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

MỞ BÀI:

Dùng từ đồng nghĩa để paraphrase lại mở bài:

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

Áp dụng công thức “in terms of” trong để làm mở bài.

Kết hợp với các từ đồng nghĩa cần có dưới đây:

 • The graph → The line graph
 • below → bỏ
 • shows → compares
 • UK acid rain emissions → the amount of acid rain emissions in the UK
 • between 1990 and 2007 → over a period of 17 years 

Vậy là ta có được 1 mở bài hoàn chỉnh:

The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

(Biểu đồ đường so sánh 4 lĩnh vực về việc lượng khí thải gây mưa acid mà những lĩnh vực này thải ra trong giai đoạn 17 năm ở Anh)

TỔNG QUAN:

Để làm tổng quan IELTS Writing Task 1 Line graph ta lưu ý 2 phần:

 • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì?
 • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không?

Áp dụng đối với bài này, ta thấy:

 • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì? → Các đường đều có xu hướng giảm
 • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không? Có! electricity, gas and water supply chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ nhất.

Dựa vào phân tích trên, ta có tổng quan như sau:

It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

(Rõ ràng là tổng khí thải gây mưa acid ở Anh giảm mạnh từ 1990 tới 2007. Sự giảm mạnh nhất có thể thấy được trong lĩnh vực cung cấp điện, gas và nước)

THÂN BÀI:

Chúng ta có nhiều cách chia thân bài, ví dụ:

Chia theo thời gian:

 • Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)
 • Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

Hoặc:

 • Body 1: Nêu sự biến đổi từ 1990 – 1999
 • Body 2: Nêu sự biến đổi từ 1999 – 2007

 Chia theo đường:

 • Body 1: Electricity/Gas/Water supply và transport/communication
 • Body 2: Hai đường còn lại

TIPS: Luôn cố gắng so sánh các đường với nhau.

Trong bài này ta chọn cách chia số 1. Bây giờ ta sẽ outline phần thân bài:

Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

 • electricity, gas and water supply: 3.3 million tonnes
 • transport and communication: 0.7 million tonnes
 • domestic: 0.6 million tonne
 • other industries: ≈ 2 million tonnes

Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

 • electricity, gas and water supply: fell to 0.5 million tonnes
 • domestic + other industries: fell gradually
 • transport: saw a small increase in emissions, peaked at 1 million tonnes in 2005.

Vậy chúng ta sẽ có thân bài như sau:

In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was responsible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

Từ vựng hay:

 • emissions: khí thải
 • was responsible for: chịu trách nhiệm về vấn đề gì, gây ra vấn đề gì
 • fell dramatically: giảm đáng kể
 • fell gradually: giảm dần
 • saw a small increase in: nhìn thấy 1 sự gia tăng trong
 • reaching a peak of: đạt cực đại là

Xem thêm các bài viết liên quan:

Có phải bạn đang gặp khó khăn về cách học ngữ pháp trong tiếng Anh như thế nào sao cho hiệu quả đúng không, thì tandaiduong.edu.vn chính là nơi tốt nhất dành cho bạn. Website chuyên chia sẻ những mẹo học tiếng anh hiệu quả và bổ trợ cho bạn các kiến thức để từ đó có nguồn kiến thức vô tận giúp bạn nâng cao trình độ IELTS của mình.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line graph

Bài mẫu 1:The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was responsible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

(169 words, band 9.0, written by Simon)

Bài mẫu 2: The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.

It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown. Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.

In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively. In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%.

By 2009, the percentage of Internet users was highest in Canada. Almost 100% of Canadians used the Internet, compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans.

Trên đây chính là cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph mà ieltscaptoc.com.vn thu thập được. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu có thắc mắc gì xin đừng ngần ngại comment xuống dưới để có câu trả lời sớm nhất

Bình luận