Cấu trúc Whether, Whether or – Phân biệt & cách dùng trong tiếng Anh

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
23.04.2021

Cấu trúc whether, whether or là cấu trúc ngữ pháp được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, rất nhiều bạn không thể phân biệt được cách sử dụng cấu trúc này. Đặc biệt là sự nhầm lẫn giữa whether và if.

Bài viết ngày hôm nay, ieltscaptoc.com.vn sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về cấu trúc ngữ pháp whether, whether or. Hãy cùng theo dõi bài viết nhé!

1. Whether là gì?

Whether là một liên từ trong tiếng Anh và mang nghĩa là “liệu”. Whether thường được sử dụng để kể lại sự việc hay tường thuật lại lời nói của một người nào đó.

Liên từ này thường được sử dụng khi muốn đưa ra hai khả năng hoặc hai sự lựa chọn.

Whether là gì?
Whether là gì?

Ví dụ:

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • I don’t know whether she will go to the movies or go home to watch movies.

(Tôi không biết liệu cô ấy sẽ đi xem phim hay về nhà xem phim.)

 • I can’t tell whether he’s crying or laughing.

(Tôi không thể biết anh ấy đang khóc hay đang cười.)

Chú ý: Whether và If có thể sử dụng thay thế lẫn nhau trong câu.

2. Cấu trúc whether trong tiếng Anh

2.1. Whether ở trong câu gián tiếp

Sử dụng whether trong câu hỏi yes-no gián tiếp và câu hỏi với or

Ví dụ:

They asked me whether (if) I was tired. 

(Họ hỏi tôi liệu (nếu) tôi có mệt không.)

Not: They asked me I was tired.

(Không được: Họ hỏi tôi rằng tôi có mệt không)

I want to find out whether (if) the rooms have a shower or not.

(Tôi muốn tìm hiểu xem (nếu) các phòng có vòi sen hay không.)

Not: I want to find out the rooms have a shower or not. (original question: Do the rooms have a shower or not?)

(Không được: Tôi muốn biết các phòng có vòi sen hay không. (câu hỏi ban đầu: Các phòng có vòi sen hay không?))

Không sử dụng either trong câu hỏi gián tiếp

Ví dụ:

We can’t say whether tourism is harmful or beneficial.

(Chúng ta không thể nói liệu du lịch có hại hay có lợi.)

Not: We can’t say either tourism is harmful or beneficial.

(Không được: Chúng tôi không thể nói du lịch có hại hay có lợi.)

2.2. Cấu trúc whether … or

Chúng ta sử dụng cấu trúc Whether … or khi muốn giới thiệu một mệnh đề có 2 hay nhiều sự lựa chọn.

Cấu trúc 1: Whether or + S + V

Cấu trúc này sử dụng để diễn tả khi hành động ở vế sau có chủ ngữ khác với chủ ngữ của mệnh đề trước.

Ví dụ:

 • I don’t know whether he will hang out or play basketball.

(Tôi không biết liệu anh ấy sẽ đi chơi hay chơi bóng rổ.)

Cấu trúc whether và or
Cấu trúc whether … or
 • The teacher doesn’t know whether the kids are sleeping or awake.

(Cô giáo không biết bọn trẻ đang ngủ hay thức.)

Cấu trúc 2: Whether or + to V

Nếu hai mệnh đề trong câu đều có cùng chủ ngữ thì ta sử dụng cấu trúc này

Ví dụ: 

 • I can’t decide whether to buy shoes or clothes.

(Tôi không thể quyết định liệu sẽ mua giày hay quần áo)

 • He is thinking whether to stay in Hanoi or go to Ho Chi Minh city to work

(Anh đang suy nghĩ nên ở lại Hà Nội hay vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc)

Xem thêm cấu trúc ngữ pháp khác:

2.3. Cấu trúc Whether … or not

Trong câu phủ định thì cấu trúc Whether được sử dụng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách dùng và cấu trúc của Whether trong trường hợp này nhé!

Cách dùng cấu trúc whether or not

Khác với cấu trúc Whether or, cấu trúc Whether or not/Whether… or not được sử dụng với mục đích diễn tả sự việc trong câu mang ý nghĩa trái chiều. 

Whether or not được sử dụng để thể hiện việc bắt buộc phải làm cho dù có muốn hay không.

Cấu trúc

Whether or not + S + V hay Whether + S + V + or not…

Ví dụ:

 • We have different ideas about whether or not our club should celebrate a picnic this month.

(Chúng tôi có những ý kiến ​​khác nhau về việc liệu câu lạc bộ của chúng tôi có nên tổ chức một chuyến dã ngoại trong tháng này hay không.)

 •  Whether she goes or doesn’t, she has to pay money.

(Dù đi hay không đi cô ấy đều phải trả tiền.)

2.4. Lỗi điển hình khi sử dụng cấu trúc whether

 • Chúng ta sử dụng whether, không dùng if, trước khi đến – infinitive

Ví dụ:

I’m not sure whether to get a new laptop.

(Tôi không chắc có nên mua một chiếc máy tính xách tay mới hay không.)

Not: I’m not sure if to get a new laptop.

 • Chúng ta sử dụng whether … or not, không dùng either, nghĩa là ‘điều đó không quan trọng’

Ví dụ:

We have to accept that they are part of our lives, whether we like it or not.

(Chúng ta phải chấp nhận rằng chúng là một phần của cuộc sống của chúng ta, cho dù chúng ta muốn hay không.)

Not: … either we like it or not.

 • Chúng ta sử dụng whether, chứ không dùng either, trong các câu hỏi gián tiếp

Ví dụ:

She has to decide whether she is going to accept the job or not.

(Cô ấy phải quyết định xem mình có nhận công việc hay không.)

Not: She has to decide either …

 • Chúng ta không thể bỏ qua whether (hoặc if) trong các câu hỏi gián tiếp

Ví dụ:

I want to find out whether/ if the rooms have a shower or not.

(Tôi muốn tìm hiểu liệu/ nếu các phòng có vòi sen hay không.)

Not: I want to find out the rooms have a shower or not.

 • Hãy cẩn thận khi đánh vần whether một cách chính xác: không phải là ‘weather’, ‘wheter’, ‘wheather’ hoặc ‘wether’.

3. Phân biệt cấu trúc với “If” và “whether”

3.1. Sự giống nhau giữa “if” và “whether”

if” và “whether” đều có thể sử dụng cho câu hỏi Yes/ No Question.

Phân biệt cấu trúc whether và if
Phân biệt cấu trúc whether và if

Ví dụ:

He asked me whether I felt well.

(Anh ấy hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy khỏe hay không?)

We’re not sure if they have decided.

(Chúng tôi không chắc họ đã quyết định hay chưa?)

3.2. If và whether: Câu hỏi gián tiếp

 • Chúng ta có thể sử dụng if hay whether để trả lời câu hỏi gián tiếp yes-no và câu hỏi với or. If phổ biến hơn whether.

Ví dụ:

Call the bakeries around town and find out if any of them sell raspberry pies.

(Gọi cho các tiệm bánh quanh thị trấn và tìm xem có tiệm nào bán bánh mâm xôi không.)

 • Chúng ta thường thích whether trong các ngữ cảnh trang trọng hơn

Ví dụ:

The teachers will be asked whether they would recommend the book to their classes.

(Các giáo viên được hỏi liệu họ sẽ giới thiệu cuốn sách cho các lớp của họ hay không.)

 • Chúng ta thường dùng whether…or khi có nhiều hơn một thay thế trong câu hỏi gián tiếp

Ví dụ:

After the election, we asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both.

(Sau cuộc bầu cử, chúng tôi đã hỏi liệu các đảng có nên thay đổi lãnh đạo, chính sách của họ hay cả hai.)

 • Để thể hiện một sự thay thế, chúng ta có thể sử dụng or not với if  whether. Với whether chúng ta có thể sử dụng or not ngay lập tức sau whether hoặc cuối câu. Với if chúng ta chỉ sử dụng or not ở vị trí cuối cùng.

Ví dụ:

I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan.

I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not.

I called Bill to find out if he really did go to Afghanistan or not.

(Tôi đã gọi cho Bill để tìm hiểu xem liệu anh ấy có thực sự đến Afghanistan hay không.)

 • Chúng ta sử dụng whether và không dùng if trước to-infinitive, thường khi chúng ta đang đề cập đến kế hoạch hoặc quyết định tương lai.

Ví dụ:

I was wondering whether to go for a swim.

(Tôi đang phân vân có nên đi bơi không.)

Some financial decisions, such as planning a pension, need to be taken as early as possible. Others, such as whether to move house, can probably only be made much later.

(Một số quyết định tài chính, chẳng hạn như lập kế hoạch nhận lương hưu, cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Những thứ khác, chẳng hạn như có nên chuyển nhà, có lẽ chỉ có thể được thực hiện sau này.)

3.3. Sử dụng whether, không dùng if

Chúng ta sử dụng whether và không dùng if sau giới từ

Ví dụ:

 • Later I argued with the doctor about whether I had hit my head since I couldn’t remember feeling it.

(Sau đó, tôi đã tranh luận với bác sĩ về việc liệu tôi có bị đập đầu hay không, vì tôi không thể nhớ cảm giác của nó.)

Not: Later I argued with the doctor about if I had hit my head …

 • The police seemed mainly interested in whether there were any locks on the windows.

(Cảnh sát dường như chủ yếu quan tâm đến việc có ổ khóa nào trên cửa sổ hay không.)

Not: The police seemed mainly interested in if there were any locks …

3.4. If và whether sử dụng với ý nghĩa nghi ngờ

Chúng ta sử dụng if hay whether để giới thiệu mệnh đề sau động từ mang ý nghĩa nghi ngờ

Ví dụ:

 • I don’t know if I can drive. My foot really hurts.

(Tôi không biết nếu tôi có thể lái xe. Chân tôi rất đau.)

 • I didn’t prune the rose bush this year so I doubt if we’re going to have many flowers. (‘prune’ means cut back)

(Năm nay tôi không cắt tỉa bụi hoa hồng nên tôi nghi ngờ liệu chúng tôi có ra nhiều hoa không.)

4. Bài tập thực hành cấu trúc whether

Bài tập: Điền If/ Whether vào chỗ trống

Cùng làm một số bài tập về cấu trúc whether để củng cố kiến thức vừa học nhé!

Bài tập thực hành cấu trúc whether
Bài tập thực hành cấu trúc whether
 1. The only issue arising would be____ the publication was defamatory.
 2. The company has not decided____ it should remain their targeted customer group or extend to a larger range.
 3. The teacher required her students to give a discussion on___ the new policy should be allowed.
 4. (Thân mật) Tell me___ you can come to the meeting or not.
 5. Eddie considered___ to continue studying his major or take up a Market Analyzing course.
 6. They are discussing___ they should invest in Dolby – a start-up business.
 7. __ the CEO is able to increase the overall profit and will affect the share price of the company.
 8. (Trang trọng) Let me know____ Mr.Walters will be able to attend the conference tomorrow.
 9. The board of Directors looked into___ the price should be decreased.
 10. ___ it is worth taking risks by investing in the new project is still a question to the company.

Đáp án

1. Whether 2. Whether 3. Whether 4. If5. Whether 
6. Whether 7. Whether 8. Whether 9. Whether10. Whether 

Trên đây là cẩm nang giúp bạn nắm chắc cấu trúc whether trong tiếng Anh. Bên cạnh việc học các cấu trúc ngữ pháp, bạn nên chú trọng rèn luyện thêm các kỹ năng như luyện nói hoặc luyện nghe. Đừng quên truy cập website ieltscaptoc.com.vn để cập nhất nhiều bài học bổ ích khác nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Bình luận