Cách dùng Cấu trúc câu hỏi how often trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Lê Ngọc Hoà Lê Ngọc Hoà
24.04.2021

Cấu trúc How often trong tiếng Anh được sử dụng để hỏi mức độ thường xuyên của một hành động. Trong mỗi trường hợp cấu trúc How often có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau.

Bài viết này ieltscaptoc.com.vn sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về cách dùng và cấu trúc câu hỏi how often trong tiếng Anh đầy đủ nhất.

1. Cấu trúc How often

How often có rất nhiều cách dùng trong tiếng Anh. Tùy vào mỗi câu hỏi mà How often có nghĩa khác nhau.

Cấu trúc How often trong tiếng Anh
Cấu trúc How often trong tiếng Anh

Dưới đây là những là những cách sử dụng cấu trúc How often trong tiếng Anh

 • Để hỏi về mức độ thường xuyên thực hiện một hành động

Cấu trúc 

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Câu hỏi: How often + do/does +chủ ngữ +động từ?
Trả lời: Chủ ngữ + động từ + cụm trạng từ chỉ tần suất.

Ví dụ 1: How often do you visit your grandparents?

I visit my grandparents once a week.

(Bạn có thường xuyên đi thăm ông bà không?- Tôi đi thăm ông bà một lần một tuần)

Ví dụ 2: How often do you go to Korean restaurants? – Sometimes.

(Bạn có thường xuyên đi đến nhà hàng Hàn Quốc không? -Thỉnh thoảng)

Ví dụ 3: How often do you go to the theatre?

(Bạn có thường đi đến rạp chiếu phim không?)

 • How thường được dùng trong cấu trúc câu hỏi thăm sức khỏe (How are you?) và câu hỏi về phương tiện đi lại “How + do/does + S+ V”.

Ví dụ 1: How do you go to work?

(bạn đi làm bằng phương tiện gì?

Ví dụ 2: How does she go to Da Lat?

(Cô ấy đi Đà Lạt bằng phương tiện gì?)

 • Khi trả lời các câu hỏi về phương tiện, chúng ta thường sử dụng cấu trúc: By + Phương tiện đi lại.

Ví dụ:

 • By train (bằng tàu)
 • By motorbike (bằng xe máy)
 • By bus (Bằng xe buýt)
 • By car (bằng ô tô)
 • By boat (bằng tàu)
 • By plane (bằng máy bay)
 • By bicycle (bằng xe đạp)

Lưu ý: trong trường hợp bạn đi bộ, thì sẽ sử dụng câu trả lời “On foot” hoặc khi cưỡi ngựa thì bạn nói “On horse back” (bằng xe ngựa).

2. Cách trả lời cấu trúc How often

Khi trả lời các câu hỏi với “How often”, chúng ta thường sử dụng các cụm trạng từ chỉ tần suất. Cụm trạng từ chỉ tần suất là một nhóm các từ đi cùng nhau để miêu tả mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc nào đó.

Cách trả lời dễ nhất cho những câu hỏi về tần suất là sử dụng những cụm từ chỉ mức độ thường xuyên như: always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), normally/ Generally (thông thường), occasionally (thỉnh thoảng), sometimes (đôi khi), hardly/ seldom/rarely (hiếm khi), never (không bao giờ).

Cách hình thành các cụm trạng từ chỉ tần suất như sau:

2.1. Cụm trạng từ miêu tả số lần hành động xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Cách hình thành: Từ chỉ số lần + a +từ chỉ khoảng thời gian (day/week/month/year…)

Ví dụ:

Once a week (một lần một tuần)

Once a day (Một lần một ngày)

Twice a day (hai lần một ngày)

Twice a month (Hai lần một tháng)

 • Từ ba lần trở lên chúng ta sẽ sử dụng “số đếm + times”

Ví dụ: 

Three times (ba lần)

Four times (bốn lần)

Five times (năm lần)

 • Một số thành ngữ chỉ mức độ thường gặp bạn có thể tham khảo để nâng điểm tiếng Anh của mình trong các bài thi nói như:

One in a blue moon: Hiếm khi

Once and for all: lần duy nhất, một lần

From time to time: thỉnh thoảng, đôi khi

A couple of times a week: vài lần một tuần

2.2. Cụm trạng từ chỉ tần suất bắt đầu bằng “Every”

Cách hình thành: Every + các buổi hàng ngày, các danh từ chỉ ngày, tháng, tuần, năm.

Ví dụ:

 • Every morning (mỗi buổi sáng)
 • Every afternoon (Mỗi buổi chiều)
 • Every evening (mỗi buổi tối)
 • Everyday (mỗi ngày)
 • Every month (Mỗi tháng)
 • Every year (mỗi năm)

2.3. Cụm trạng từ bắt đầu bằng “On”

Cách hình thành: On + danh từ chỉ các ngày trong tuần ở dạng số nhiều

Ví dụ:

 • On Mondays (Vào mỗi ngày thứ Hai)
 • On Tuesdays (Vào mỗi ngày thứ Ba)
 • On Wednesdays (Vào mỗi ngày thứ Tư)
 • On Thursdays (Vào mỗi ngày thứ Năm)
 • On Sundays (Vào mỗi ngày thứ Sáu)
 • On Saturdays (Vào mỗi ngày thứ Bảy)
 • On Sundays (Vào mỗi chủ nhật)

=> Các cụm trạng từ này có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu trả lời cho câu hỏi với “How often”. Thông thường các cụm trạng từ này thường đứng ở cuối câu. Trong trường hợp cụm trạng từ chỉ tần suất đứng đầu câu, chúng mang ý nhấn mạnh và thường được ngăn cách với thành phần chính trong câu bằng dấu phẩy. 

Ví dụ: 

 • We often swim on Sundays. (Chúng tôi thường xuyên bơi vào mỗi chủ nhật)
 • On Mondays, we have meetings. (Vào mỗi thứ Hai, chúng tôi đều có cuộc họp.)

Xem thêm bài viết liên quan

3. Một số cấu trúc với How khác

Bên cạnh cấu trúc How often, một số câu hỏi với “How” khác thường được sử dụng trong tiếng Anh như:

Cấu trúc khác với How
Cấu trúc khác với How

How + be + N? (Cái gì đó như nào?)

Ví dụ 1: How is your book?

(Cuốn sách của bạn như thế nào?)

Ví dụ 2: How was your previous work.

(Công việc trước đó của bạn như thế nào?)

How long + trợ động từ + S+ V? (Mất bao lâu để làm cái gì?)

Ví dụ: How long does it take to get to work by bus? – About 15 minutes.

(Mất bao lâu để bạn đi đến chỗ làm bằng xe buýt?- khoảng 15 phút)

How + adj + tobe + N? (Hỏi về thông tin của một sự vật, sự việc nào đó?)

Ví dụ 1: How tall is the Fansipan? -About 3.143m.

(Đỉnh Fansipan cao bao nhiêu?- Cao 3.143 mét)

Ví dụ 2: How old is she?

(Cô ấy bao nhiêu tuổi) 

How many/ How much…?(Câu hỏi về số lượng)

Cấu trúc: How many + trợ động từ + S+ V ?

(How many được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ đếm được)

Ví dụ: How many people will attend the party tomorrow?

(Có bao nhiêu người sẽ tham gia bữa tiệc vào sáng mai?)

Cấu trúc: How much + trợ động từ + S+ V?

(How much được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được)

Ví dụ: How much time did you spend on finishing this report?

(Mất bao lâu để bạn có thể hoàn thành báo cáo này?)

How much + trợ động từ + S+ cost?

Cấu trúc How much còn được sử dụng để hỏi giá của đồ vật: 

Ví dụ: How much does this house cost?

(căn nhà này giá bao nhiêu?)

How about +V-ing? (Còn về cái gì thì sao)

Ví dụ 1: How about going out for dinner?

(Còn việc đi ra ngoài cho bữa tối thì sao?)

Ví dụ 2: How about choosing this topic for the presentation?

(Việc chọn chủ đề này cho bài thuyết trình thì sao?)

How do + S+ V? (Làm như thế nào)

Ví dụ 1: How do you solve the problems?

(Làm thế nào để bạn giải quyết được vấn đề này)

Ví dụ 2: How do you fix the computer?

(Làm thế nào để bạn sửa được chiếc máy tính này)

How do you do?

(Câu chào hỏi trong giao tiếp với nghĩa “bạn thế nào rồi”)

How + adv/Adj +S+V? (Câu cảm thán, thể hiện ý kiến trong tiếng Anh)

Ví dụ 1: How cold this weather is?

(Trời lạnh quá!)

Ví dụ 2: How beautiful she is?

(Cô ấy xinh đẹp quá!)

4. Dạng câu hỏi How often trong đề thi IELTS

Trong bài thi IELTS sẽ có 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc ,viết thì dạng đề thi nói sẽ dễ gặp câu hỏi cấu trúc How often nhất.

Dạng câu hỏi How often trong đề thi IELTS
Dạng câu hỏi cấu trúc How often trong đề thi IELTS

Dưới đây là cách trả lời câu hỏi cấu trúc How often.

 • Cấu trúc câu trả lời:

Câu 1: …it kind of depends really/it would depend on the situation (cũng còn tuỳ)

Câu 2: Like for instance/For example, if A then it’s more likely that….

Câu 3: Whereas, if B then I will….

 • Ví dụ 1: How often do you go outside every week?

Câu trả lời Band 6+: I suppose it kind of depends really. For example, If I have a lot of work to do/ am snowed under with work, then it’s more likely that I’ll probably stay at home all week. Whereas, If I have more free time, then I will go out/ hang out with my friends twice a week.

 • Ví dụ 2: How often do you use computer?

Câu trả lời Band 6+: I suppose it would depend on the situation. For example, If I am snowed under with work, then it’s more likely that I’ll use computer 8 hours a day to do research and find information. Whereas, if it’s the weekend, then I will not even touch the computer.

Bài viết trên đây là kiến thức về cấu trúc How often trong tiếng Anh. Mong rằng bài viết của ieltscaptoc.com.vn đã đem đến cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn biết cách hỏi và trả lời cấu trúc How often. Chúc bạn học tập thật tốt!

Bình luận