Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ không nên bỏ lỡ

Cấp Tốc IELTS Cấp Tốc IELTS
21.02.2023

Mạnh mẽ là một tính cách quan trọng đối với mọi người, vì nó giúp họ dũng cảm, tự tin và tự động trong các hoạt động của mình. Sự mạnh mẽ giúp người ta gặp và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và tự tin, tạo nên một sức mạnh tưởng tượng và tác động tích cực đến người xung quanh.

Vì vậy, mạnh mẽ là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển cá nhân và xã hội. Nhưng không phải ai cũng có sự mạnh mẽ để giúp cho một người tự tin hơn, dũng cảm hơn trong giao tiếp, làm việc và giải quyết vấn đề.  Sau đây mời các bạn cùng  IELTS Cấp tốc điểm qua một số câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ nhé!

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

Tổng hợp những câu nói tiếng anh hay về sự mạnh mẽ

“A bird perched on a tree branch never fears the branch breaking because its faith is in its own wings, not the branch.”

Một con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây bị gãy bởi vì niềm tin của con chim đặt ở đôi cánh của nó chứ không đặt ở cành cây.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Giải thích: Con chim đậu trên cành cây không lo sợ cành cây sẽ gãy bởi vì nó tin tưởng vào khả năng bay của mình, chứ không phụ thuộc vào sự ổn định của cành cây. Điều này cho thấy rằng mỗi cá nhân nên tin tưởng vào năng lực và sức mạnh của mình, chứ không nỗ lực tìm kiếm sự an toàn hoặc sự ổn định từ những yếu tố bên ngoài mà không có thể điều khiển được. Con chim tin tưởng vào đôi cánh của mình, một thứ mà nó có thể kiểm soát và phụ thuộc vào, thay vì cành cây mà nó không thể kiểm soát được.

“When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.” – Henry Ford

Khi mọi thứ trông có vẻ như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải xuôi chiều.

Giải thích: Câu nói này nhắc nhở rằng, khi bạn gặp những khó khăn và trở ngại, hãy nhớ rằng những thử thách là một phần quan trọng của quá trình học hỏi và phát triển. Như một chiếc máy bay phải cất cánh ngược chiều gió để bay lên trời, bạn cũng cần phải hòa nhập với khó khăn và sử dụng năng lực của mình để đạt được thành công.

>>> Xem thêm: No pain No gain có nghĩa là gì? Những điều cần biết thành ngữ này

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” -Nelson Mandela:

“Sự tự hào lớn nhất trong sự sống không phải là chưa từng suy sụp, mà là sự đứng dậy sau mỗi lần chúng ta suy sụp.” -Nelson Mandela

Giải thích: Câu nói này nhấn mạnh rằng, tự hào lớn nhất trong cuộc đời không phải là không từng suy sụp mà là khả năng mạnh mẽ, đứng dậy sau mỗi lần suy sụp.

“The best way to predict the future is to create it.” -Abraham Lincoln

“Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.” -Abraham Lincoln

Giải thích: Câu nói này cho thấy rằng, chúng ta có thể dự đoán tương lai của mình bằng cách dùng sức mạnh của ta để tạo ra nó.

những câu nói tiếng anh về sự tiến bộ

>>> Tham khảo: Top 15 mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng nhất

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” -Sam Levenson

“Đừng quan sát đồng hồ; hãy làm việc như nó. Hãy tiếp tục.” -Sam Levenson

Giải thích: Câu nói này nhắc chúng ta rằng, chúng ta không nên quan tâm đến thời gian mà hãy tiếp tục làm việc để đạt được mục tiêu.

“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” -Jimmy Dean”

Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm của mình để luôn đạt được đích đến.” -Jimmy Dean

Giải thích: Câu nói này nói về dùng sức mạnh của bản thân trong việc khả năng tùy chỉnh của bản thân để đạt được mục tiêu của mình

“You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.”

“Bạn sẽ không bao giờ vượt được biển cho đến khi có sức mạnh để đánh mất đi tầm nhìn của bờ biển.”

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”

“Tin tưởng vào chính mình và tất cả những gì bạn có. Biết rằng bên trong mình có một cái gì đó lớn hơn bất kỳ trở ngại nào.”

“Success is not final, failure is not fatal: It’s the courage to continue that counts.”

“Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại không phải là hết: Điều quan trọng là sự dũng cảm tiếp tục.”

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”

“Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy kết nối nó với một mục tiêu, không phải với mọi người hoặc mọi thứ.”

“A single twig breaks, but the bundle of twigs is strong.” ― Tecumseh

“Một cành thì gãy, một bó thì bền.”

những câu nói tiếng anh về sự tiến bộ

>>> Tham khảo: Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Hạnh Phúc Bằng Tiếng Anh

“You can be strong and true to yourself without being rude or loud.”― Paula Radcliffe

Bạn có thể trở nên mạnh mẽ và thành thật với chính mình mà không cần phải tỏ ra thô lỗ hay ồn ào.

“A hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. ― Christopher Reeve

Anh hùng là một người thường tìm thấy được sức mạnh để kiên trì vượt qua mọi khó khăn.

A strong person is not afraid to admit their weaknesses and seek help when needed.

Một người mạnh không sợ nói ra những điểm yếu và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Life is like a train on a track, it can only move forward, it cannot turn back!

Cuộc sống như con tàu trên đường ray, chỉ có thể tiến thẳng, không thể quay đầu lại!

You are born an original, don’t die a copy. Remember, you only shine when you are being yourself.

 Sinh ra là bản chính, đừng chết như 1 bản sao. Hãy nhớ bạn chỉ tỏa sáng khi bạn là chính bạn

Running away is easy. Facing everything and overcoming it is what makes you strong.

Chạy trốn rất dễ dàng. Đối mặt với mọi thứ và vượt qua chúng mới khiến bạn trở nên mạnh mẽ

A life full of mistakes is still more honorable and useful than a life of doing nothing.

Một cuộc đời phạm sai lầm còn đáng trân trọng và hữu ích hơn một cuộc đời không làm gì cả

Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will and a daring attitude.

Sức mạnh không đến từ năng lực thể chất. Nó xuất phát từ một ý chí bất khuất và một thái độ dám đương đầu

The strongest people are the ones who find strength to persevere and endure despite obstacles.

Người mạnh mẽ là người tìm thấy sức mạnh để kiên trì và chịu đựng bất chấp những trở ngại

What doesn’t kill you will only make you stronger.

Cái gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Được ai đó yêu sâu sắc sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu ai đó sâu sắc sẽ mang lại cho bạn dũng khí.

Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is yourself other than you. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một sự thật. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân mình đâu.

I’m not afraid of death. I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết. Tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình mà cuộc sống là tự hoàn thiện bản thân.

Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi người ta đẹp. Không phải ở ngoại hình. Không phải ở lời họ nói. Mà chỉ trong những gì họ đang có.

Sau khi tham khảo các câu nói trên, bạn đã lựa chọn được những câu nói nào để tiếp thêm động lực thúc đẩy sự mạnh mẽ bên trong bản thân của mình rồi nhỉ?

Chắc chắn những câu châm ngôn trên sẽ phần nào giúp bạn cải thiện từ vựng cũng như các cấu trúc câu tiếng Anh. Đồng thời, bạn có thể được tiếp thêm động lực để đạt được mục tiêu của bản thân.

Hy vọng những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ đã mang đến nhiều câu thú vị cho bạn. Chúc bạn sớm đạt được những mong muốn và những thành công trong mọi việc nói chung và trên con đường chinh phục trình độ tiếng Anh nói riêng.

Bình luận