60+ bài tập câu bị động thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết

huongnguyen huongnguyen
12.09.2023

Trong quá trình học tiếng Anh, kiến thức về câu bị động là một phần quan trọng, xuất hiện cả trong những bài thi và cả trong giao tiếp thường ngày. Cấu trúc này tưởng chừng rất đơn giản, tuy nhiên nó vẫn khiến người học gặp không ít nhầm lẫn. Vì vậy, ngày hôm nay IELTS Cấp Tốc sẽ cung cấp cho bạn cấu trúc và bài tập câu bị động thì hiện tại đơn kèm đáp án. Hãy cùng chúng mình theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Câu bị động là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là dạng câu được dùng để nhấn mạnh đến đối tượng (chủ ngữ) là người hay vật chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thì của câu bị động phải tuân theo thì của câu chủ động.

Ví dụ: 

 • Chủ động: The chef cooks delicious meals 

-> Bị động: Delicious meals are cooked by the chef. (Thức ăn ngon được nấu bởi đầu bếp.)

Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn

Trước khi tiến hành làm các bài tập câu bị động thì hiện tại đơn, các bạn nên ôn lại các lý thuyết trọng tâm về câu bị động thì hiện tại đơn để làm bài tốt hơn.

NHẬP MÃ ICT40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn
Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn

Câu khẳng định

Công thức:

S + am/is/are + Vpp (+ by…)

Ví dụ: 

 • The car is repaired by the mechanic in the garage. (Chiếc xe đang được thợ sửa xe sửa chữa trong ga ra xe.)
 • The cake is baked by the baker every morning. (Chiếc bánh được nướng bởi người làm bánh mỗi buổi sáng.)
 • The room is cleaned by the cleaning staff every day. (Phòng được dọn dẹp bởi nhân viên vệ sinh mỗi ngày.)

Câu phủ định

Công thức:

S + am/is/are not + Vpp (+ by…)

Ví dụ: 

 • The message isn’t sent by email. (Tin nhắn không được gửi qua email.)
 • The food isn’t cooked by the chef today. (Thức ăn không được nấu bởi đầu bếp hôm nay.)
 • The house isn’t cleaned regularly. (Ngôi nhà không được dọn dẹp đều đặn.)

Câu nghi vấn

Công thức:

Am/is/are + S + Vpp (+ by…)?

Ví dụ:

 • Is the car repaired by John? (Chiếc xe được sửa bởi John phải không?)
 • Is the room cleaned by the maid every day? (Phòng có được dọn dẹp bởi người giúp việc mỗi ngày không?)
 • Is the report reviewed by the manager weekly? (Báo cáo có được xem xét bởi quản lý hàng tuần không?)

Cách phân biệt câu chủ động và câu bị động thì hiện tại đơn

Phân biệt câu chủ động và câu bị động ở thì hiện tại đơn
Phân biệt câu chủ động và câu bị động ở thì hiện tại đơn

Câu chủ động thì hiện tại đơn

 • Khái niệm: Câu chủ động là câu trong đó bản thân chủ thể được nhắc đến có thể tự thực hiện được hành động
 • Công thức chung:
S + V (s/es) + O

Ví dụ: The company manufactures electronics products. (Công ty sản xuất sản phẩm điện tử.)

Câu bị động thì hiện tại đơn

 • Khái niệm: Câu bị động là câu mà chủ thể bị tác động bởi một hành động.
 • Công thức chung :
S + am/is/are + PII (+ by…)

Ví dụ: Electronics products are manufactured by the company. (Sản phẩm điện tử được sản xuất bởi công ty.)

Cách chuyển câu chủ động sang bị động thì hiện tại đơn

Để chuyển câu chủ động sang câu bị động ở thì hiện tại đơn, có những bước sau đây:

Cách chuyển câu chủ động sang bị động thì hiện tại đơn
Cách chuyển câu chủ động sang bị động thì hiện tại đơn

Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động sau đó chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.

Bước 2: Xác định thì của động từ trong câu chủ động (thì hiện tại đơn) rồi chuyển từ về thể bị động (có quy tắc thì thêm ed, bất quy tắc dùng phân từ 2).

Bước 3: Chuyển chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ trong câu bị động, thêm “by” phía trước tân ngữ. Trong trường hợp chủ thể không xác định như by them, by people thì có thể không thêm vào. 

Ví dụ: 

Câu chủ động: They grow vegetables in the garden. (Họ trồng rau trong vườn.)

=> Câu bị động: Vegetables are grown in the garden (by them). (Rau được trồng trong vườn bởi họ.)

Một số lưu ý khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:

 • Những nội động từ (không yêu cầu tân ngữ) thì không dùng ở dạng bị động. 

Ví dụ. The sun rises. (Mặt trời mọc.)

 • Nếu chủ ngữ trong câu chịu trách nhiệm cho hành động, cũng không được chuyển thành câu bị động. 

Ví dụ: He reads the newspaper every day. (Anh ấy đọc báo hàng ngày.)

 • Người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng với by. Gián tiếp gây ra hành động thì dùng với with. 

Ví dụ: 

 • The cake was baked with a special recipe. (Chiếc bánh được nướng bởi một công thức đặc biệt.)
 • The cake was baked by the baker. (Chiếc bánh được nướng bởi người làm bánh.)

Xem thêm:

Bài tập câu bị động

Bài tập câu bị động thì quá khứ đơn

Bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7, 8 9

Bài tập câu bị động thì hiện tại đơn

Dưới đây, IELTS Cấp Tốc đã tổng hợp đến bạn các dạng bài tập câu bị động thì hiện tại đơn thường gặp trong các bài thi. Cùng thực hiện để củng cố kiến thức đã học bạn nhé.

Bài tập câu bị động thì hiện tại đơn
Bài tập câu bị động thì hiện tại đơn

Bài tập 1: Điền am/is/are vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu

 1. The cookies __________ baked by my mom.
 2. A new song __________ recorded in the studio.
 3. The book __________ read by many people.
 4. The project __________ completed by the team.
 5. Delicious meals __________ served at that restaurant.
 6. Important documents __________ filed by the secretary.
 7. The trees __________ watered regularly by the gardener.
 8. The message __________ sent by email.
 9. The rules __________ explained to the students.
 10. The house __________ cleaned every week.
 11. The TV show __________ broadcasted on national television.
 12. The problem __________ discussed by the team.
 13. The tickets __________ sold online for the concert.
 14. The report __________ reviewed by the manager.
 15. A new car __________ designed by the engineers.
 16. The dishes __________ washed by the dishwasher.
 17. Important decisions __________ made by the board of directors.
 18. The film __________ directed by a famous director.
 19. The news __________ broadcasted on the radio every hour.
 20. This ice-cream __________ eaten by the boy.

Bài tập 2: Chuyển các câu dưới đây sang dạng bị động ở thì hiện tại đơn

 1. She paints a beautiful picture.
 2. They will finish the project by Friday.
 3. The chef prepares delicious meals in the restaurant.
 4. We clean the house every Saturday.
 5. The company sells high-quality products.
 6. He repairs the car in the garage.
 7. They sing a lovely song at the concert.
 8. The gardener waters the plants every morning.
 9. She teaches English to young children.
 10. The teacher explains the lesson to the students.
 11. The workers are constructing a new building.
 12. They have already fixed the broken window.
 13. We watch the sunset from our balcony.
 14. The scientists discovered a new species of fish.
 15. She wrote a best-selling novel.
 16. They organize a charity event every year.
 17. The mechanic services the motorcycles.
 18. The company designed a user-friendly website.
 19. He will deliver the package tomorrow.
 20. The company manufactures electronics products.

Bài tập 3: Chia động từ ở thể bị động

 1. The cake __________ baked by my grandmother.
 2. New cars __________ produced at the factory.
 3. English __________ spoken all over the world.
 4. The report __________ reviewed by the manager right now.
 5. The flowers __________ watered by the gardener every morning.
 6. The concert __________ held at the stadium next week.
 7. Delicious meals __________ served at that restaurant.
 8. The letters __________ delivered by the postman in the morning.
 9. The books __________ read by students in the library.
 10. The news __________ broadcast on TV at 6 PM.
 11. A new song __________ recorded in the studio right now.
 12. The cars __________ washed by the carwash service.
 13. A special dish __________ prepared for the party.
 14. The questions __________ answered by the teacher.
 15. Important decisions __________ made by the committee.
 16. The computer __________ repaired by the technician right now.
 17. The message __________ sent by email.
 18. The house __________ painted last summer.
 19. The keys __________ found by someone in the office.
 20. The event __________ organized by the volunteers.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. are
 2. is
 3. is
 4. is
 5. are
 6. are
 7. are
 8. is
 9. are
 10. is
 11. is
 12. are
 13. is
 14. is
 15. are
 16. are
 17. is
 18. is
 19. is
 20. is

Bài tập 2:

 1. A beautiful picture is painted by her.
 2. The project will be finished by Friday.
 3. Delicious meals are prepared in the restaurant.
 4. The house is cleaned every Saturday.
 5. High-quality products are sold by the company.
 6. The car is repaired in the garage.
 7. A lovely song is sung at the concert.
 8. The plants are watered every morning by the gardener.
 9. English is taught to young children by her.
 10. The lesson is explained to the students by the teacher.
 11. A new building is being constructed by the workers.
 12. The broken window has already been fixed.
 13. The sunset is watched from our balcony.
 14. A new species of fish was discovered by the scientists.
 15. A best-selling novel was written by her.
 16. A charity event is organized every year.
 17. The motorcycles are serviced by the mechanic.
 18. A user-friendly website was designed by the company.
 19. The package will be delivered tomorrow.
 20. Electronics products are manufactured by the company.

Bài tập 3:

 1. is baked
 2. are produced
 3. is spoken
 4. is reviewed
 5. are watered
 6. is held
 7. are served
 8. are delivered
 9. are read
 10. is broadcast
 11. is recorded
 12. are washed 
 13. is prepared
 14. are answered
 15. is made
 16. is repaired 
 17. is sent
 18. is painted
 19. are found 
 20. is organized

Như vậy, IELTS Cấp Tốc đã khái quát lại kiến thức cần nhớ kèm theo bài tập câu bị động thì hiện tại đơn cho bạn. Hy vọng rằng, với những lý thuyết và bài tập vận dụng trên, bạn sẽ có thể nắm chắc được phần kiến thức quan trọng này. Chúc bạn học tốt. Và đừng quên theo dõi các bài viết mới tại website để học IELTS mỗi ngày bạn nhé.

Bình luận