Cấu trúc và cách dùng Thus trong tiếng Anh chi tiết nhất

Cấu trúc và cách dùng Thus trong tiếng Anh chi tiết nhất

Thus là một trong những trạng từ không quá quen thộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn cấu trúc này với so hay therefore. Bài viết hôm nay, ieltscaptoc.com.vn sẽ giúp bạn tổng hợp

(Reported Speech) câu trực tiếp & gián tiếp chi tiết

(Reported Speech) câu trực tiếp & gián tiếp chi tiết

Bài tập viết chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp rất phổ biến trong những đề thi tiếng Anh. Chính vì vậy nếu bạn còn đang hoang mang về cách sử dụng và chuyển đổi câu gián tiếp