Cấu trúc và cách dùng Thus trong tiếng Anh chi tiết nhất

Cấu trúc và cách dùng Thus trong tiếng Anh chi tiết nhất

Thus là một trong những trạng từ không quá quen thộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn cấu trúc này với so hay therefore. Bài viết hôm nay, ieltscaptoc.com.vn sẽ giúp bạn tổng hợp